Byrådsmedlem amok i tabt arbejdsfortjeneste: Krævede godtgørelse for 16 timer per dag! Seks dage i træk!

Skrevet af Lars Bjørknæs

Kommunalbestyrelsesmedlemmer har krav på tabt arbejdsfortjeneste i det omfang, det kan dokumenteres. Men der synes dog at være grænser, hvilket byrådsmedlemmet fra Gladsaxe Lars Abel har fundet ud af.

Medlemmer af landets 98 kommunalbestyrelser, har ikke kun krav på et generelt fastsat vederlag. For til manges overraskelse, kan de også samtidig hæve godtgørelser for tabt arbejdsfortjeneste. Det vil sige at skatteyderne skal godtgøre lokalpolitikerne for den løn, de ville have optjent, såfremt de ikke havde været optaget af byrådsarbejdet.

Normalt giver dette ikke anledning til større problemstillinger, da byrådsmedlemmer næsten per definition er lønmodtagere og normalt også offentligt ansatte. Dermed vil der typisk kunne foretages en simpel udregning af lønindtægten, som lokalpolitikeren har mistet i forbindelse med sit politiske arbejde. Omvendt kan det være en besværlig opgave at udregne beløbene for de selvstændige erhvervsdrivende, der har sæde i et af landets byråd. For i sådanne situationer skal der på anden måde foretages mere subjektive opgørelser, ligesom timelønnen også kan være svær at opgøre.

En af dem der dog synes at have trukket mulighederne lige langt nok, er det konservative byrådsmedlem i Gladsaxe Kommune, Lars Abel.

For som det fremgår af aktindsigter opnået af Folkets Avis, havde Lars Abel under sin tid som 2. viceborgmester i den københavnske forstadskommune et erklæret timetal, som må anses for iøjnefaldende.

Gav kun afkald på tabt arbejdsfortjeneste når han sov

Ifølge de fremsendte bilag til Folkets.dk, var netop de oplistede timetal en afgørende årsag til, at Lars Abel de seneste år har opnået følgende godtgørelser for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med byrådsarbejdet :

2013 : 110.275 kroner

2014 : 268.975 kroner

2015 : 133.525 kroner

2016 : 106.500 kroner

2017 : 122.050 kroner

Meget varierende godtgørelser som blandt andet har været muligt for Lars Abel, fordi han er selvstændigt erhvervsdrivende. En medvirkende årsag har dog også været, at den konservative lokalpolitiker har påført timetal, som må anses for særdeles atypiske.

Det har eksempelvis været tilfældet i forbindelse med en studietur, som Lars Abel deltog på i november 2014. Her krævede og modtog han 6 dage i træk 16 timers tabt arbejdsfortjeneste svarende til, at skatteyderne kun undgik at betale til ham, når han sov.

Lars Abels markante timeforbrug og skatteydernes efterfølgende regning, fik Gladsaxe Kommune til at ændre reglerne januar 2015. Af byrådets beslutning hedder det blandt andet :

- Revisorerklæringer for tabt arbejdsfortjeneste skal indeholde en opgørelse af det samlede indtægtstab, den erhvervsdrivendes arbejdstider, en timeopgørelse over politisk arbejde fordelt på erstatningsberettigede aktiviteter samt en redegørelse for årsagen til tabet. Ved modtagelse af revisorerklæring undersøger Byrådssekretariatet, om erklæringen lever op til kravene i vederlagsregulativet, og sammenholder erklæringen med byrådsmedlemmets indberetningsskemaer.

Personer: 
Organisationer: 
Emner: