Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Danmarks Radio underminerer folkestyret

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Danmarks Radio underminerer folkestyret

Skrevet af Jørn Rasmussen

Det demokrati, der eksisterer i landet i dag, kan bedst beskrives som et mediestyret demokrati.

Derfor har DR den største påvirkning i hvilken retning samfundet udvikler sig og hvordan opståede problemer de løses.

Da et nyt medieforlig skal forhandles i 2018 og træde i kraft primo 2019, er det vigtigt at vi undgår lappeløsninger, men i stedet får vedtaget en holdbar løsning, der fremadrettet kan sikre et sundt og solidt folkestyre.

Ifølge ordbogen forklares demokrati således: Demo = folk, krati = magt.

Det danske ord for demokrati er folkestyre, som kan forklares med, at det er ”folket der styrer”.

Så jo mere vidende og oplyst befolkningen er, des bedre vil den være i stand til at træffe gode beslutninger til fælles gavn.

Selvom vi ikke har direkte - men repræsentativt - demokrati, gælder reglen stadigvæk. 
Fordi en velopIyst befolkning vil bedre kunne vælge de rette personer til at varetage deres egne og landets interesser.

Vi må erkende, at når man styrer, har man også magt. Og det ligger nu engang til mennesket at det gerne vil have magt. Nogen kan ikke nøjes med at administrere deres egen tilværelse, de vil også gerne have indflydelse og magt over andres.

Det leder endelig hen til, at der er store interesser i hvordan befolkningen bliver oplyst. 

Landets suverænt største og mest gennemtrængende informationskilde har været og er stadigvæk DR.

Lad os tage et par eksempler på hvor galt det kan gå, når befolkningen bliver holdt hen i uvidenhed:

1) Tilbage i 1984 blev der grundet et politisk ønske, lavet en NPO-redegørelse der konkluderede, at der skulle bruges mange ressourcer på at vanskeliggøre kvælstofs naturlige kredsløb. Efter at argumenterne stod hårdt overfor hinanden omkring fornuften, den nye rolle kvælstof havde fået, blev udenlandske eksperter i 1989 bestilt til at komme med deres vurdering. I deres rapport var der en sønderlemmende kritik af specielt den total-kvælstofbalancemodel, som dansk kvælstoflovgivning byggede på.

Flere af de store dagblade offentliggjorde rapportens resultat, men DR var total tavs. Så efter kort tid var rapporten røget ud i glemslen. Nu 28 år efter har et nyt udenlandsk forskerhold stort set kommet frem til samme konklusion som i 1989. Igen med tavse medier.

2) Rockwool fondens forskningsenhed har produceret mange gode rapporter omkring forskellige samfundsforhold som medierne flittigt offentliggør. Jeg vil specielt fremhæve en rapport fra 1999 ”Indvandringen til Danmark”. Flere gode kræfter bidrog til rapporten, ikke mindst den engelske demograf, dr. David Coleman. Problemer omkring indvandringen blev afdækket fra alle sider på fornem vis. Men sjovt nok havde netop denne rapport ikke DR´s interesse.

​Havde DR brugt lidt mere tid på ovenstående 2 eksempler, ville samfundet være helt anderledes i dag. Landdistrikterne havde været mindre udpint, og vi havde haft langt færre ressourcekrævende indvandrere. Så vi mangler ikke baggrundsviden om, hvordan vi skal løse fremtidens udfordringer. Men hvis denne viden ikke bliver formidlet videre til ”folket der styrer”, som formelt har magten, så har vi balladen.

Den magt og ansvar som DR har haft i de seneste mange årtier for at holde befolkningen vidensmæssigt opdateret, har DR forsømt på det groveste. Derfor er dommen nem at afsige:

Ikke mere mediestøtte hverken over finansloven eller som tvangslicens til DR eller til andre medier for den sags skyld (ikke flere lappeløsninger).

De gamle partier S, R, V og C, der har opfundet DR, fik ved seneste folketingsvalg kun 55 % af de afgivne stemmer. De har faktisk også en interesse i at fjerne mediestøtten. Fordi hvis medierne var 100 % økonomisk afhængige af deres ”kunder” ville de i højere grad tage hensyn til deres bekymringer og interesser, som så ville blive formidlet videre til de politiske partier.

Så med suveræne økonomisk uafhængige medier havde der måske slet ikke været basis for partier som DF, Alternativet og Nye Borgerlige!

Del Danmarks Radio underminerer folkestyret