Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Tanker om regeringens parallelsamfundsudspil

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Tanker om regeringens parallelsamfundsudspil

Skrevet af Tommy Højegaard

Læs evt. hele udspillet her: https://www.regeringen.dk/…/publikation_%C3%A9t-danmark-ude…

Som LA'er får man mange kommentarer med på vejen om de ikke-liberale ting i udspillet, så noget af det vil jeg gerne adressere her.

Når man læser udspillet skal man tage den pragmatiske hat på, men selvfølgelig ikke glemme de liberale dyder.
Verden og Danmark er ikke perfekt, og nogle gange må man reagere på de problemer der nu engang er.

Udspillet består af ialt 22 punkter, inddelt i fire hovedafsnit.
 

1. Fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder

Giver god mening, og har virket i Gellerup.
At pengene skal komme fra Landsbyggefonden giver mening, i den udstrækning at der er tilstrækkelige midler. Hele den almene sektor er i forvejen sovset ind i statslig regulering og økonomi.
Man kan jo håbe at der løsnes op for de meget snærende bånd der er i lovgivningen inden for området, og som jo har medført boligmangel og kilometerlange ventelister i mange byer.
 

2. Håndfast styring af bosættelse i udsatte områder

Her er jeg lidt mere skeptisk, især fordi det på kort sigt giver et stort problem at finde boliger andre steder. Ressourcestærke borgere flytter hurtigere fra problemområder, så boligerne bliver naturligt fyldt om med de beboere der anvises fra kommunerne via reglen om at hver fjerde ledige bolig kan disponeres af kommunen.
Der er allerede nu flaskehalse i byggebranchen, så det vil tage nogen tid før alle de nødvendige nye boliger er bygget.

 

3. Styrket politiindsats/højere straffe

I modsætning til mange partifæller mener jeg ikke at de skærpede strafzoner er et brud på princippet om lighed for loven.
Især bør der kunne gribes ind over for vold og chikane mod f.eks. ambulancer. Hvem ønsker at bo et sted hvor ambulancer ikke tør komme, hvis man bliver akut syg?
Men ligesom et grundlovsforhør beskytter borgerne mod vilkårlig arrestation og fængsel, så mener jeg at politiet ikke blot skal kunne udpege et område som en særlig strafzone. Det må forbi en dommer først.
 

4. En god start på livet for børn og unge


Forslagene inden for dette område indeholder en del tvang, og så skal man være mere end varsom.
Nogle af forslagene (bl.a. max 30% reglen) bliver vanskelige at overholde i praksis. Jeg kan forestille mig at der ligger en del børneinstitutioner i de udsatte områder, hvilket jo er smart nok, idet det reducerer transportbehovene. Og hvor mange forældre der bor uden for de udsatte områder opsøger frivilligt en institution i eller i umiddelbar nærhed af et udsat boligområde? Vi man så tvinge eller lokke (feks. ved at ventelisten på de velfungerende institutioner bliver meget lange, mens man har pasningsgaranti i instutionen i det udsatte område)?

Den værste torn i øjet er den "dataunderstøttede" overvågning, som består i samkørsel af registre. Sådanne ordninger indføres altid med de bedste intentioner, men de facto medvirker de til Big Brother samfundet - og vi burde gå den anden vej. Og meget sjældent ser vi at den slags registrering/overvågning fjernes igen.

Hvis vi ikke kan undgå denne del af pakken bør der også her indføres en slags dommer-godkendelse, som i hvert enkelt tilfælde skal sikre at almindelige borgere ikke overvåges på må og få.

Og kunne vi så få fjernet det tossede begreb "tosprogede". Hvis de vitterlig var tosprogede så var der sandsynligvis ikke så mange problemer på undervisningsområdet.
 

Samlet vurdering

Pakken bærer præg af "voldsmandens veto", forstået på den måde at man ikke kan udrydde vold ved at vende den anden kind til.

Tilsvarende kan nogle problemer simpelthen ikke løses med en ren, ideologisk liberalisme som eneste værktøj - og da slet ikke i et samfund som det danske, hvor høje sociale ydelser og stor berøringsangst/tolerance i forhold til antisocial adfærd (manglende konsekvens) samt 'lighed' som altoverskyggende mantra, er et grundvilkår, som kun vanskeligt lader sig ændre.

Et af det helt store problemer, som også nævnes i Regeringens udspil, er den sociale kontrol. Social kontrol er afsindigt svær at få bugt med, vi kan kun håbe at initiativet hjælper lidt på problemet ved at sprede den mellemøstlige del af befolkningen - selvom det stigende antal borgere med mellemøstlig baggrund i sig selv gør denne kamp sværere.

Del Tanker om regeringens parallelsamfundsudspil