Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Send politikerne på kursus i borger-respekt

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Send politikerne på kursus i borger-respekt

Skrevet af Lennart Kiil

DF og S vil tvinge par, der vil skilles, til en times konsultation med det offentlige.

Og for nylig hørte vi hvordan politikerne planlægger at indføre point-systemer for borgerne al efter borgerens laden og gøren. Vel at mærke inden for det lovlige spektrum af laden og gøren!

Lidt før det kunne vi læse om Mai Mercados mange infantiliserende planer for Danmarks voksne befolkning.

For slet ikke at tale om de mange begrænsninger politikerne har lagt på brug af kontanter og dermed almindelige handler mellem - i teorien - frie borgere.

Eller det faktum at SKAT kan skaffe sig adgang til folks hjem uden dommerkendelse.

Eksemplerne er mange. Her nævnte jeg blot nogle få.

Det virker som om politikerne bliver stadigt mere frække og uopdragne i deres måde at behandle borgerne på.

Respekten for borgernes privatliv er på tilbagetog.

Respekten for den private ejendomsret er på tilbagetog.

Respekten for familiernes selvbestemmelse er på tilbagetog.

Sagen er jo den at politikerne bestemmer over borgerne. Men borgerne bestemmer ikke over politikerne.

Bevares, hvert fjerde år kan man sætte sit kryds. Et system der er skabt for at bevare illusionen om reel medindflydelse.

Men til daglig er det politikerne der bestemmer over borgerne og ikke omvendt.

Borgerne kan ikke blande sig i hvordan politikerne skal leve deres liv, men politikerne kan godt blande sig i hvordan borgerne skal leve.

Det er en monumental ulighed vi her bevidner. En ulighed vi altid bør være opmærksomme på.

Når men ser hvor lidt respekt politikerne har for borgernes privatliv og selvbestemmelse, kan man godt blive harm og vred.

Men andet end det kan man vel ikke gøre.

Eller kan man?

Skulle vi ikke prøve at opfordre politikerne til at få lavet et kursus alle nye folketingsmedlemmer skal på som del af deres adgang til magt over riget.

Kurset kunne indeholde en grundig introduktion til Grundloven. Læsning af brudstykker fra romanen 1984. Påmindelser om at politikerne arbejdet for folket og ikke omvendt. Den slags.

Se, politikerne elsker jo at tvinge borgerne.

Men man kunne jo også gøre kurset frivilligt for ikke at gå ned på deres niveau, men med den hage, at de politikere som nægtede at tage kurset, fik en offentlig tilgængelig anmærkning.

Jo, jo. Alt det politikerne gør imod civilbefolkningen - i den bedste vilje, jo! - giver mig anledning til at overveje hvad vi kan gøre den anden vej.

Og sådan vil jeg blive ved til de holder snuden ude af folks privatliv.