Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Mød Søren: Han får over en million kroner for at sidde i kunstudvalg

Skrevet af Lennart Kiil

Der er mange gode ben, som systemet kan dele ud af her i landet. Skatteyderne betaler prisen.

Lad os så nærmere på et eksempel fra udvalgene i Statens Kunstfond.

En udvalgsperiode i Statens Kunstfond løber ifølge fondens egen hjemmeside over fire år.

Og ifølge fondens egen hjemmeside oppebærer Søren Taaning som formand for udvalget

'Legatudvalget for Billedkunst (2016-2019)'

et årligt honorar på ikke mindre end 275.000 kroner årligt:

Screenshot
Screenshot fra kunst.dk

Som det også ses, er det heller ikke just ubetydelige beløb udvalgets øvrige medlemmer modtager.

Det skal understreges at udvalgsarbejdet på ingen måde er fuldtidsarbejde og at medlemmer kan passe deres normale arbejde sideløbende.

Udvalget som Søren Taaning er formand for har følgende opgaver:

"Legatudvalget for Billedkunst uddeler arbejdslegater og treårige arbejdsstipendier én gang årligt efter ansøgning fra billedkunstnere. Udvalget foretager på eget initiativ løbende præmieringer og indkøb af kunstværker. De indkøbte værker bliver udlånt til offentligt tilgængelige institutioner i hele Danmark. Derudover støtter Legatudvalget for Billedkunst kunst i det offentlige rum gennem igangsættelse af stedsspecifikke kunstopgaver. Indkøbte kunstværker og projekter i det offentlige rum kan ses på voreskunst.dk."

En overkommelig opgave.

Tilknyttet udvalgene er tilmed en sekretær og embedsmænd til at tage sig af det bureaukratiske og praktiske arbejde.

Så hvad er det rimelige i at de her mennesker skal have så store honorarer for en mindre tjans? Hvorfor skal skatteborgerne betale for det?

Vi skriver for øjeblikket om Statens Kunstfond, som koster skatteyderne rigtigt dyrt.

Og det kan da ikke overraske med honorarer i den størrelsesorden.