Vi skal bruge 331 betalende brugere mere for at "breake even" - vil du være en af dem?


FOLKETS kan kun eksistere i kraft af direkte opbakning fra brugerne

Se hvordan DU hjælper

Primære faneblade

De lærer det aldrig
Like F

Af Lennart Kiil

Det undrer mig at journalister bliver ved med at bruge stråmandsargumenter imod Jordan Peterson.

For han er uhyre dygtig og hurtig til at opfatte, når en stråmænd bliver opstillet – eller hans holdninger bliver fremlagt forkert eller karikeret af modparten.

Desværre virker det som om mange journalister simpelthen ikke formår den intellektuelle samtale - eller om man vil, den sokratiske metode.

I stedet for at blive klogere og spørge ind, så har mange journalister det med at bore i deres egen projektion og de holdninger de selv aktivt tillægger modparten.

Det kommer til udtryk i videoen ovenfor - og det kom endnu mere tydeligt og langt oftere til udtryk i det nu herostratisk berømte Cathy Newman-interview, som du kan se her.

Og det kommer journalisterne ofte godt fra når de sidder over for uøvede interviewpersoner. Men det går altså ikke med en Jordan Peterson som er både trænet og har naturtalent for retorisk selvforsvar.

Hvis du vil vide mere om manden, så læs vores side om Jordan Peterson.

Seneste ændring: 
13/02/2019 - 14:38