Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Bureaukratisme underminerer faglighed

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Bureaukratisme underminerer faglighed

Skrevet af Lennart Kiil

På universiteter skelner man typisk mellem TAP'ere og VIP'ere.

TAP'erne er det teknisk / administrative personale hvoraf en stor del rent ud sagt er – bureaukrater.

VIP'erne er det videnskabelige personale, altså forskere og undervisere.

Hvad sker der når magtbalancen skubbes i retning væk fra VIP'erne og i retning af TAP'erne?

I gamle dage var det VIP'erne som bestemte mest. Det var fagligheden som var i højsædet og VIP'erne havde et væsentligt ledelsesansvar.

VIP'erne havde den faglige viden som gjorde at man kunne bestemme hvem der skulle hyres og hvem der skulle fyres.

Kort sagt var de linjer man styrede efter faglige linjer.

Det gjorde at man kunne tale om et meritokrati.

Med TAP'ernes stigende indflydelse og antal ændrede det forhold sig.

TAP'erne - og DJØF'erne i ledelseslaget - har ringe eller ingen faglig indsigt.

Så de styrer i stedet efter politiske linjer.

Det kan for eksempel ske ved at ledelsen ønsker at der skal være et bestemt antal mænd og et bestemt antal kvinder i en given afdeling.

Så bliver denne politisk besluttede fordeling målet for rekrutterings- og ansættelsespolitik. Det faglige bliver nedprioriteret.

Så bevæger vi os væk fra meritokratiske principper og over identitetspolitiske ledelse.

Bureaukratismen øger politiseringen af universiteterne og andre læreranstalter og sætter fagligheden under pres.

Organisationer: 
Emner: 
Del Bureaukratisme underminerer faglighed