Gå til hovedindhold

4 spørgsmål til ligestillingsministeren

Af Lennart

I forbindelse med at ligestillingsministeren nu vil indføre mere direktørfeminisme i det offentlige system, stiller Folkets Avis hende en række spørgsmål som du kan læse her:

Kære Ligestillingsminister,

Det forlyder at du vil "sætte et arbejde i gang" med henblik på at øge andelen af kvindlige ledere i det offentlige.

På den baggrund vil Folkets spørge ministeren om nogle få ting:

1) Kvinder, der ender som ledere i det offentlige, er det ressourcesvage mennesker? Hvis nej, hvorfor skal en borgerlig-liberal regering bruge skatteborgernes penge på at køre lige netop de kvinder i stilling til endnu højere positioner i samfundet?

2) Kan ministeren give en overbevisende, sammenhængende og logisk forklaring på hvordan et forøget fokus på køn i forbindelse med rekruttering samtidig skulle give et forøget fokus på kompetencer?

3) Vil ministeren ved samme lejlighed "sætte arbejde" i gang for at sørge for en større andel af kvinder blandt kloakarbejdere, blandt vejarbejdere og lignende stillinger i det offentlige system?

4) Hvordan hænger ministerens ide om fra centralt hold at blande sig mere i kommuner, region og andre offentlige områders rekrutterings- og ansættelsespolitik sammen med en ambition om mindre bureaukrati og mere lokalt selvstyre?

Bemærk: Jeg skal på forhånd anmode om at ministeren svarer klart, åbent og ærligt. Ethvert forsøg på udenomssnak eller spin vil blive analyseret, udstillet og afspinificeret. Naturligvis med de originale svar angivet tydeligt som citater.

Vi vender tilbage med svar og analyse af disse - hvis de kommer.

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.