Kun medlemmer

FOLKETS er en dansk medieplatform der huser udgivelser som avisen Folkets Avis, Magasinet Identitet, Rævekagen, Mediemøllen og mange, mange flere.

I modsætning til de etablerede medier modtager FOLKETS intet tilskud fra staten. Hvis platformen - og de medier som den huser! - skal overleve, så skal læserne betale.

Vi mangler

316

medlemmer mere,
så kører det rundt :)

Bliv medlem

Primære faneblade

4 spørgsmål til ligestillingsministeren

Foto: ft.dk til pressbrug / fotograf ikke angivet
Eva Kjer Hansen. Foto: ft.dk til pressbrug / fotograf ikke angivet

I forbindelse med at ligestillingsministeren nu vil indføre mere direktørfeminisme i det offentlige system, stiller Folkets Avis hende en række spørgsmål som du kan læse her:

Kære Ligestillingsminister,

Det forlyder at du vil "sætte et arbejde i gang" med henblik på at øge andelen af kvindlige ledere i det offentlige.

På den baggrund vil Folkets spørge ministeren om nogle få ting:

1) Kvinder, der ender som ledere i det offentlige, er det ressourcesvage mennesker? Hvis nej, hvorfor skal en borgerlig-liberal regering bruge skatteborgernes penge på at køre lige netop de kvinder i stilling til endnu højere positioner i samfundet?

2) Kan ministeren give en overbevisende, sammenhængende og logisk forklaring på hvordan et forøget fokus på køn i forbindelse med rekruttering samtidig skulle give et forøget fokus på kompetencer?

3) Vil ministeren ved samme lejlighed "sætte arbejde" i gang for at sørge for en større andel af kvinder blandt kloakarbejdere, blandt vejarbejdere og lignende stillinger i det offentlige system?

4) Hvordan hænger ministerens ide om fra centralt hold at blande sig mere i kommuner, region og andre offentlige områders rekrutterings- og ansættelsespolitik sammen med en ambition om mindre bureaukrati og mere lokalt selvstyre?

Bemærk: Jeg skal på forhånd anmode om at ministeren svarer klart, åbent og ærligt. Ethvert forsøg på udenomssnak eller spin vil blive analyseret, udstillet og afspinificeret. Naturligvis med de originale svar angivet tydeligt som citater.

Vi vender tilbage med svar og analyse af disse - hvis de kommer.

Del

Del eller citer ved at kopiere linket her

Udgivet: 

31/08/2018 - 08:38

Seneste ændring: 

28/03/2019 - 09:58

Typer: 

Forslag

Personer: 

Eva Kjer Hansen

Organisationer: 

Venstre

Del eller citer med linket her

MediaCreeper