Primære faneblade

"Det gik i virkeligheden ikke så meget på indholdet, men på tilgangen til emnet. Marstals bog bakker jo op om feminismen, hvor min bogudfordrer feminismens monopol på de her emner."

Screenshots af forsider
Abonnér på Folkets Avis RSS