Primære faneblade

Foto: Anders Hviid

De etablerede partier i Folketinget modtager hundredevis af millioner i såkaldt partistøtte.

De fik for nyligt forhøjet deres partistøtte blandt andet med henvisning til at de skulle svare på flere spørgsmål fra pressen.

Det er dog min erfaring at det kan være særdeles svært at få et svar som ikke er præget af spin og udenomssnak.

Men der er et meget væsentligt spørgsmål som vi SKAL have svar på. Og vi skal have et KLART svar fra hver af partierne.

Her følger præmissen for spørgsmålet og selve spørgsmålet. Begge dele vil blive modtaget af alle folketingspartier og Nye Borgerlige:

Præmis: Vi ved efter flere generationers indvandring at der statistisk er stor forskel på hvordan indvandrere og deres efterkommere klarer sig i Danmark alt efter deres oprindelsesland.

Blandt andet har vi gennem Danmarks Statistik solid dokumentation for at indvandrere og ikke mindst efterkommere af indvandrere fra en række specifikke lande oftere er involveret i kriminaltet og har lavere grad af tilknytning til arbejdsmarkedet.

På baggrund af den viden ønsker Folkets Avis at undersøge hvor bred opbakning der er blandt partierne til at skabe en ny indvandringspolitik som i højere grad tager højde for disse kendsgerninger.

Vi har derfor et enkelt spørgsmål til jeres ordfører på området:

Er I som parti klar til en indvandringspolitik, hvor man lukker for asyl og familiesammenføring fra lande hvor vi erfaringsmæssigt ved at efterkommere i betydelig grad både er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne og underrepræsenterede i arbejdsmarkedsstatistikkerne i Danmark?

☐ Ja

☐ Nej

Der kan kun svares enten 'Ja' eller 'Nej'.

Det bliver spændende at se om vi kan få et klart svar fra alle partierne.

Jeg har valgt at lægge spørgsmålet ud her til læserne først, som så bevidner det. Og ser at der er tale om et enkelt spørgsmål som ethvert parti med respekt for sig selv burde kunne give et klart svar på.

Enten Ja eller Nej.

Tilstand: 
I gang

Man skal holde magthaverne i kort snor

Man skal stoppe magthaverne inden det løber løbsk. Magthavere kan ikke stoppe sig selv, så de skal holdes i ret kort snor. De ved ikke selv, når de misbruger deres magt. Og de bilder sig ind, at de jo er gode mennesker - så når nogen er imod dem, så er det fordi de er onde og skal straffes.

Vi ser tendensen i disse år. Vi ser den blandt andet fordi der ikke rigtig er et nærliggende skrækeksempel, som kan holde vore magthavere på måtten. Efter muren faldt har vore magthavere ikke i samme grad behov for at kunne sige, at de er 'bedre end i østblokken', fx. Derfor smuldrer demokratiet og forståelsen af hvordan sådan noget fungerer.

Da muren faldt skete det nogenlunde fredeligt – i de fleste lande.

Men - så vidt jeg husker - så skete der det i Rumænien, at Ceaucescu blev nervøs og fik arrangeret en støttedemonstration, som gik galt for ham. Han holdt tale for de udkommanderede 'tilhængere' som skulle hylde ham. Men på et tidspunkt buh'er en tilskuer. Det hele bliver transmitteret på tv. Og i modsætning til andre gange - går der kun sekunder før hele pladsen med 50.000 tvangsdemonstranter buh'er af ham.

Hans kone tysser på dem - men Ceaucescu selv vender sig imod sin kone og siger hun skal holde kæft. kameraerne panorerer væk, men lydfolkene bliver ved med at bringe lyden på tv. Inden der er gået mere end en eller to dage, har de to Ceaucescuer været stillet for en standret og er blevet dømt og ført udenfor og skudt. Ikke nogen stolt dag i det lands historie.

Men forudsigeligt i forhold til det terrorregime de førte.

De var ikke selv klar over det. De havde ingen bevidsthed om at være så forhadte. Især fru Ceaucescu var clueless.

Man skal holde magthaverne i kort snor. De kan ikke selv styre det.

Og I Helsingør kommune ser vi de første rigtig klare tegn på, at det kniber med demokratiforståelsen. Man forsøger at true og intimidere ganske almindelige borgere, som går ind i en sag om dårlig behandling af en borger i Helsingør.

Man forsøger at stoppe en PR-katastrofe ved at politianmelde Erik Guldager, der leder en flok helt almindelige mennesker, som vil sende kommunen kage hver uge - indtil kommunen gør det, som faktisk er kommunens opgave.

Det er ganske udmærket, at vi får 'lorten på bordet' nu. Længe, længe før magtarrogancen har vokset sig så stor, at befolkningen begår direkte mytteri, laver revolution og hvad der deraf følger. For det er ikke noget vi skal ud i.

Vi skal ikke ud i 'Gule veste' og den slags.

Vi skal simpelthen presse magthaverne til at erkende, at de kun er magthavere så længe de faktisk har befolkningens støtte. Det kniber lidt med den forståelse.

Og vi vil ikke have en masse revolutionær ballade.

Det kan ikke betale sig.

Det er grimt.

Gør noget - før det er for sent.

Publikation: 
Illustration: 
Ceausescu. Foto: Ion Chibzii / CC BY-SA 2.0
Billedtekst: 
Nicolae og Elena Ceaușescu var de sidste som blev henrettet i Rumænien. Det nye regime afskaffede derefter dødsstraf i landet.
Undertitel: 
De ved ikke selv når de misbruger deres magt
Content Paywall Trunction: 
Free

Flot Gillette: "I tramper på en ældre generation for at sælge til en yngre"

/* START ONLY for PRINT */ /* END ONLY for PRINT */