Primære faneblade

Kan du nå at få den her bog under Juletræet så gør det!

Skvatmand er ganske enkelt en fremragende bog i tidens tegn.

Skvatmand - breve til mit yngre jeg på forlaget Vilhelm.

Bogen er opbygget som en almanak over livskundskaber og erfaringer. Og tidens udfordringer som de færreste mænd - og kvinder - slipper for at skulle kæmpe med i et eller andet omfang.

Bogens mange korte kapitler er alfabetisk ordnet. Det korte gør at man kan læse et kapitel ad gangen. Mens man lige har tiden til det. Men det er svært ikke at læse videre og snuppe en ordentlig luns af bogen.

Ligesom livet veksler bogen mellem det alvorlige og vigtige – og det nødvendige og til tider overraskende. Og det komiske.

Nogle af emnerne er tungere end andre, men kedeligt bliver det aldrig. Også fordi humoren er med det meste af vejen. Nogle gange mellem linjerne - andre gange mere direkte som her hvor kapitlet Selvoptagethed indledes på følgende vis:

Jeg ved ikke om du kan komme på noget mere selvoptaget end at skrive breve til sig selv som yngre? Nå, ikke? Jamen, så har vi etableret det og kan komme videre.

Og denne vilje, til at tage fat om emnerne og samtidig komme videre og ikke dvæle for lang tid ved hver af dem, præger bogen. Der bliver delt ud af livskundskaberne - men det bliver faktisk aldrig selvoptaget. For tempoet i bogen er præcist rigtigt.

Nogle af kapitlerne er simpelthen fremragende. Det er koncenteret erfaring formidlet på et højt plan. Det gælder for eksempel kapitlerne om alvor og eftergivenhed. I mine øjne er det disse almentmenneskelige kapitler som er bogens klare force. Gunnar Langemark kan det der med at formidle livserfaring.

Forholdet mellem kønnene fylder også en del i bogen. Og kønsdebatten. Også her er Gunnar på hjemmebane og formår at holde en fin balance gennem de emner han tager op. I mine øjne fylder dette aspekt måske en tand for meget i bogen. Men det kan lige såvel skyldes at jeg kender området til hudløshed i forvejen.

Livet leves forlæns og forstås baglæns, sammenskrives Kierkegaard af og til. Der rammer Skvatmand en fin balance. For nogen manuel til det gode liv gives næppe. Men Langemarks indsigter og overvejelser er tiden værd. Til dig selv eller som en gave til en anden.

Seneste ændring: 
11/12/2019 - 15:35
Vi er 0 abonnenter – vi skal højere op!
Abonnenter Svarer til
1 1 stor fadøl
200 Kontanthjælp, 0 børn
1000 DR-journalist
5000 Maria Rørbye Rønn