Gå til hovedindhold

Slut med skurvognssnak og damer på væggen – Byggeriets Kvinderåd har talt!

Feminismen vinder frem over alt.

Og over alt hvor den vinder frem vil den bestemme.

I Danmark er byggeriet over 90 procent mænd. Men ikke desto mindre er der af politikere, bureaukrater, fagforeninger og andre særinteresser nu skabt et top-styret initiativ kaldet Byggeriets Kvinderåd som skal ind og fortælle hvor skabet skal stå.

For at mænd har bukserne på, det kan vi jo ikke have noget sted i samfundet.

Det er den bløde big mother censur og politiske korrekthed vi her er vidner til kryber frem og indtager nye territorier.

Det udtrykkes blandt andet på følgende vis i rådets anbefalinger:

Køn og mangfoldighed skal integreres i erhvervsskolelærernes diplomuddannelse i erhvervspædagogik, ligesom det blev integreret i pædagoguddannelsen i 2014.

Dette greb kaldes også feministisk køns-mainstreaming. Det at man lægger et identitetspolitisk filter ind over al undervisning.

Videre hedder det:

Erhvervsskolernes ledelse skal gå forrest og sikre, at lærlinge lærer at indgå i gode fællesskaber, der takker ja til godt kammeratskab og humor og takker nej til dum og kønsstereotyp skurvognsjargon.

Slut med håndværkerhumor og værkstedshumor. Slut med lumre kalendere på væggen. Slut med den maskuline og ligefremme omgangstone. Nu skal byggeriet feminiseres.

Læg mærke til det topstyrede igen. Det bureaukratiske.

Selvfølgelig vil sådan nogle typer også have snablen yderligere i skatteydernes lommer:

Kommunerne skal forpligtes til at afsætte ressourcer til at understøtte og udvikle samarbejde mellem skole og virksomheder. Det kan fx være en erhvervsplaymaker, der hjælper skoler og virksomheder med at igangsætte og udvikle undervisningsforløb.

Kort sagt skal skatteyderne betale for mere projekt-mageri såsom for eksempel en "erhvervsplaymaker". Ja, de er gode til det med at finde på nye ord og arbejde til sig selv. Men sjældent reelt arbejde.

Noget andet som er påfaldende ved det materiale som Byggeriets Kvinderåd har skabt er den måde der tales grimt om mænd på. Ofte hævder feminismen og diverse kvindetiltag jo at handle om ligestilling. Men hvorfor skriver man så på den her måde om mænd:

Pigerne har altså en force ift. orden. Piger kan være nogle helt eminent gode servicetømrere i forhold til mænd, fordi de tænker længere, og de tager lige skoene af, når de kommer hjem til hr. og fru Hansen, og de rydder op efter sig og fejer

Teksten er fyldt med lovprisninger af kvinder og disrespekt over for de mænd som trods alt arbejder og har arbejdet i faget så længe det har eksisteret:

Kunderne bliver jo positivt overraskede, når der kommer en pige ud, og de opfører sig altså meget pænere end drengene. Med drenge er det jo lige ved, at man selv skal stå og sige ‘husk nu at tage skoene af, inden du går ind knægt'

 Og selv når mændene faktisk klarer sig bedre så bliver også det gjort til et problem som bliver vendt imod dem. Her fra afsnittet om en såkaldt "macho-kultur":

Flere af kvinderne i undersøgelsen fortæller, at deres mandlige kolleger gerne vil undgå brugen af hjælpemidler for at demonstrere deres styrke og kunnen.

Det burde ikke være et problem fysisk, men nogle gange bliver det alligevel svært. Ønsket om hurtigt at få opgaverne løst, får nogle håndværkere til at skippe hjælpemidlerne.

For kvinderne har det den konsekvens, at de ikke kan præstere på lige fod med deres mandlige kollegaer.

En mester fortæller, at han for nyligt havde en kvindelig lærling sygemeldt over en længere periode, fordi hun havde forsøgt at løfte det samme som mændene og havde fået hold i ryggen. 

Så det at mændene præsterer anses simpelthen i sig selv for et problem. Så man vil begrænse mændene for at skabe bedraget om at der ikke er forskelle på kønnene.

Og når en kvinde så får ondt i ryggen fordi hun vil arbejde som mændene, så er det også mændenes skyld, for de kunne jo bare lade være med at kunne og ville og præstere.

Det er altid mændene og mændenes kultur som er forkert og skal laves om. Det er aldrig kvinderne som bliver bedt om at tilpasse sig det nye områder som de gennes ind på af uforstandige kønsideologer.

Overalt hvor feminismen og identitetspolitiken kommer frem bliver konsekvensen censur og et mindre meritokratisk arbejdsmiljø med mere bureaukrati og topstyring.

Skatteyderne og kunder står i sidste ende med regningen for alt dette.

En sidste ting, jeg gerne lige vil ind på, er det seksuelle. Det går igen flere gange i kvinderådets rapport, hvor man blandt andet mener at håndværkere og bygningsarbejdere taler for sjofelt.

Hvordan vil man ændre på det? Jo, med en tjekliste såmænd:

En test eller tjekliste, som kan bruges til at teste, hvor godt kammeratskabet på arbejdspladsen er. Tjeklisten skal være isbryder til at tale om, hvordan man er en god kollega, og hvordan man i fællesskab kan sikre et godt arbejdsmiljø. Indholdet kan være bygget op af dilemmaer (fx dameplakater på væggen, sjofle vittigheder, osv.) eller på anden måde give mulighed for, at ledere og medarbejderne giver sig selv point. Tjeklisten skal være sjov og letlæselig uden løftede pegefingre og strafpoint.

Det er tydeligt at folkene i kvinderådet er meget sexfikserede. Alle deres eksempler handler om sex. Man er altså i dette kvinderåd meget, meget optagede af mænds seksualitet og hvordan denne kan styres og kontrolleres - men "uden løftede pegefingre".

Det er jo simpelthen så morsomt at disse hattedamer ikke selv kan se, at det er lige præcist hvad de gør.

Men Kvinderådet vil skam gå videre;

Dialog med producenter af damekalendere om deres rolle i at udfordre eller reproducere fordomme. 

Haha. Dialog. Vi ved godt det ikke handler om dialog, men om at kvinderådet vil have sin egen vilje igennem. Det handler slet og ret om censur.

Nu er domesticeringen af mænd kommet til byggeriet. Det betyder mere bureaukrati og mere topstyret ideologisk vrøvl fra bureaukrater som kvinderådet.

Du kan se en kort video om Kvinderådet og opfordringen til at udskifte skurvognssnak med menneskesnak her, og du kan finde selve Kvinderådets udgivelse her.

Kom med

I mere end et årti har Lennart Kiil leveret sandhed, nuancering og perspektiv med præcision og lidenskab. Som chef og redaktør for Folkets Avis, Danmarks banebrydende borgerjournalistiske medie, har han ufortrødent gået oplysningens ærinde og trodset modstand og økonomiske vanskeligheder.

Invester i ærligt, indsigtsfuldt og originalt indhold, og stå bag en fritænker, der er kendt for kompromisløs research og frygtløs sandhedssøgning.

Bliv abonnent

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.