Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Hvad er mod-politik?

Foto: Pixabay
Pamperiet går i arv. Foto: Pixabay
Mod-politik handler om konkrete metoder til at stoppe politiseringen

Politik forpester.

Når for eksempel politik fortrænger viden og nysgerrighed på universiteterne, så er det ødelæggende .

Når politik griber ind over det private, så er det ødelæggende for privatlivets fred og familiernes frihed.

Når politik vil styre markederne er det ødelæggende for frihandel og for borgernes egne frie valg og initiativ.

Når politik breder sig, så bliver der mindre plads til frihed og privatliv og civilsamfund og familie. Ganske enkelt.

Når politik breder sig, bliver der flere penge til staten og det offentlige og færre penge til borgerne. Ganske enkelt.

Når produkter begynder at politisere eller belære så er det ganske til grin og idiotisk. Ganske enkelt.

Men hvad gør man så. Hvordan bekæmper man politik uden selv at "blive politisk"?

Mod-politik går ud på at man siger nej til politik og politisk aktivisme der hvor disse ting ikke hører hjemme.

For eksempel er mod-politik at sige at universiteterne skal koncentrere sig om at undervise og forsker ud fra en deskriptiv tilgang til verden, hvor man undersøger hvordan den rent faktisk er skruet sammen - og ikke bruger tid og energi på at ændre den til noget andet.

Et andet eksempel på mod-politik kunne være at man fravælger virksomheder og disse virksomheders produkter, hvis virksomhederne begynder at lege politik.

Som for nylig da Gillette købte ind på en radikalfeministisk opfattelse af fortiden og maskulinitet som noget entydigt dårligt (Gillette gav udtryk for den fejlagtige opfattelse af virkeligheden at essensen af maskulinitet op til i dag har været chikane og mobning af svage og anderledes) og ønskede at fremme en anden type mænd end den karikatur man opstillede af den gamle.

Da blev Gillette politisk.

Mod-politik på det kommercielle område består så ikke nødvendigvis i at fremføre et andet synspunkt, men simpelthen i konsekvent at fravælge virksomheder og produkter som selv begiver sig ind på den (identitets)politiske slagmark. Farvel til Gillette.

De fleste produkter er nemme at vinke farvel til og udskifte med andre.

Egentligt er det betydeligt vigtigere att modvirke statens stadigt mere invasive karakter hvor den øger overvågningen og lader hånt om privatlivets fred. Også på disse områder kan man gøre sig overvejelser om hvordan man laver mod-politik.

Men hvad staten angår kan man ikke bare vælge fra. Man er tvunget. Så her skal andre metoder til end på de kommercielle område.

Det handler om at modvirke politik og modvirke dem som benytter sig af politik i deres virke.

Det handler om at være klar over at politik er noget lort.

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:09
Emner: 
politik

Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her.

Og god læselyst,
Lennart Kiil