Danske politikere magtesløse mens EU tromler borgerne ned med totalitær lovgivning

Skrevet af Lennart Kiil

Danske politikere ser magtesløse til mens EU tromler borgerne ned med totalitær lovgivning.

EU har  nu besluttet at barslen ude i de enkelte familier skal deles på en bestemt måde.

Hvis ikke den bliver det, så "bortfalder" noget af den.

Så bliver familien straffet for ikke at have efterlevet bureaukraternes idealer.

Dem som ikke underkaster sig tyranniet får så færre penge end de borgere som lystrer de nidkære EU-pamperes forestillinger om hvordan tingene bør være.

Men det er jo ikke pampernes penge der fordeles – det er virksomhedernes og borgernes penge!

EU afslører en utrolig arrogance når EU på den måde tror at den kan bestemme hvordan pengene skal anvendes og fordeles.

Og stille kønspolitiske betingelser for modtagelse.

EU anerkender ikke privatlivets fred

EU viser med barselslovgivningen at EU basalt set ikke accepterer skellet mellem privat og politik.

EU accepterer ikke privatlivets fred og familiernes selvbestemmelse.

Dermed skriver EU sig ind i historien som en totalitær magt.

Det totalitære er altid kendetegnet ved en mangel på respekt for folks selvbestemmelse.

Der er ingen undskyldning for det som EU gør med den her barselslovgivning.

Det ved danske politikere også godt.

Danske politikere ser passivt til

Og derfor erkender selv venstrefløjen, som ellers er meget begejstret for den her slags lovgivning der flytter magt fra borgere til bureaukrater, at EU her overtræder sine beføjelser.

Men ingen siger fra. Hverken  det borgerlige partier eller venstrefløjen siger klart fra når EU tromler sin totalitære lovgivning hen over værgeløse borgere.

Det viser jo så  at vi ikke kan regne med danske politikere.

Hvad skal vi så bruge dem til?