Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Børn er mest sikre hos deres gifte forældre

Skrevet af Lennart Kiil

Ja, der er altid undtagelser. Men som hovedregel er kernefamilien det bedste værn mod omsorgssvigt og misbrug i børns liv. Og det er ikke bare noget jeg eller andre mener. Det er en kendsgerning. Ægteskabet er også vigtigt.

Familien danner rammer om børnene, så de kan udvikle sig til stærke individer, der igen selv senere, når tiden er inde, kan danne rammerne om den næsten generation. Derfor er diskussionen mellem liberale og konservative om individ over for familie også håbløs. For stærke familier er umulige uden stærke individer, og stærke individer er umulige uden stærke familier.

Hvor liberale generelt lægger mindre vægt på familiens betydning end konservative, så er visse dele af venstrefløjen decideret fjendtligt indstillet over for familien. Særligt familien i form af den traditionelle kernefamilie, som har været normen i vesten.

Blandt mange "progressive" anses kernefamilien og i særdeleshed ægteskabet mellem mand og kvinde for at være forældede institutioner. Ja, blandt mange feminister og socialister opfattes kernefamilien endog som stærkt kvindeundertrykkende og samfundsskadelig.

Disse forestillinger er fuldstændig ude af trit med virkeligheden.

En af de mest omfattende undersøgelser i verden af børns vilkår er den amerikanske Fourth National Incidence Study of Child Abuse and Neglect. Den ser blandt andet risikoen for forskellige former for børnemisbrug, omsorgssvigt og mistrivsel under forskellige familieformer.

Misbrug

Grafen taler et meget tydeligt sprog. Den viser hvor mange børn ud af tusind - altså hvor mange promille - der udsættes for enten fysisk, seksuelt eller følelsesmæssigt misbrug ved forskellige familieformer. Statistisk set er risikoen for at et barn bliver misbrugt mange gange højere, hvis det bor hos en enlig forælder med partner end hvis det bor hos sine egne gifte forældre.

Konkret er risikoen for et et barn bliver udsat for seksuelt misbrug 17 gange højere, hvis barnet bor ved en enlig forælder med ny partner end hvis det bor hos sine gifte biologiske forældre. Samme mønster tegner sig for fysisk og psykisk vold.

Hen over sommeren er det også kommet frem i medierne, at nogle kvinder, der ønsker skilsmisse, falskt anklager deres husbond for seksuelle krænkelser af børnene. I den forbindelse er det værd at huske på, at sandsynligheden for seksuelle krænkelser fra den biologisk far er meget lav i forhold til sandsynligheden i den situation, hvor moderen finder sig en ny kæreste eller måske endda skifter partnere løbende.

Kernefamilie og ægteskab reducerer altså risikoen for børnemisbrug meget betydeligt. Den fjerner den desværre ikke helt. Men den bliver meget mindre. Det viser empirien - erfaringerne fra virkeligheden - helt tydeligt. Hvad enten man kan lide det eller ej. Det er en kendsgerning.

Hvis vi ser på omsorgssvigt, tegner der sig nogenlunde samme billede.

Maltreament - neglect, abuse

Igen er risikoen mindst, når barnet bor hos sine gifte, biologiske forældre. Hvad omsorgssvigt angår, ser ægteskabet ud til at have endnu større betydning. Ægteskabet spiller en stor rolle ved at reducere risikoen for omsorgssvigt. Præcis hvad mekanismen er, vil jeg ikke gætte på her. Jeg kan blot konstatere, at det forholder sig sådan.

At de børn, der bor med begge deres biologiske forældre, generelt har bedre vilkår, overrasker ikke så meget. Det ved vi både fra erfaringen, fra eventyrene (Askepot og mange andre) og det ville vi forvente ud fra en biologisk erkendelse af at blod er tykkere end vand. Fænomenet er beskrevet i detaljer i bogen The Truth About Cinderella: Darwinian View of Parenting.

Det, der måske overrasker flere, er, hvor stor betydning en kulturel overbygning som ægteskabet har. Man skulle tro, det kunne være lige meget om barnets biologiske mor og far "havde papir på det" - så længe det bare var hos den biologiske mor og far, at barnet boede. Men sådan er det ikke. Ægteskabet synes oveni kernefamilien at have en selvstændig beskyttende effekt.

I praksis viser kernefamilien og ægteskabet sig altså overordentligt gavnligt i forhold til børns trivsel og velfærd - og som beskytter mod vold og misbrug. Man kan vanskeligt forestille sig et velfungerende samfund uden.

Derfor har disse institutioner klaret sig gennem tiden, hvad enten de angribes strukturelt fra velfærdsstatens side eller søges ligegyldiggjort af uforstandig snak om følelser som det eneste afgørende .

Kernefamilien og ægteskabet er her, fordi disse familieformer gavner børnene og er med til at skabe helstøbte samfundsborgere.