Vi skal bruge 334 betalende brugere mere for at "breake even" - vil du være en af dem?


FOLKETS kan kun eksistere i kraft af direkte opbakning fra brugerne

Se hvordan DU hjælper

Primære faneblade

Antal

Ligestillingsminister truer mænd på kvindernes kampdag

Ligestillingsminister truer mænd på kvindernes kampdag
Like F

Af Lennart Kiil

Ligestillingsministeren vil have sin vilje.

Får hun ikke det, er hun klar til at bruge tvang.

Det er interessant ikke?

"Gør som jeg siger, ellers tvinger jeg dig til at gøre det"

Det er jo moralsk forkert. Eller måske er det i orden at tvinge, når bare det er mænd man tvinger?

Man kunne jo spørge hende.

Men det orker jeg snart ikke. For hun plejer ikke at ulejlige sig med at svare på kritiske spørgsmål fra borgerne.

Men det var noget med at vi skulle have nogle flere kvindelige ministre. Så ville alt blive bedre ikke?

Seneste ændring: 
08/03/2019 - 11:10
Typer: 

Videoer

Emner: 

Bureaukrati – Kontrol – Regulering, Manipulation - demagogi, Politik

Personer: 

Eva Kjer Hansen

Organisationer: 

Ligestillingsminister, Borgerlig-Liberal Regering