Gå til hovedindhold

Pernille Vermund: "For os er al politik værdipolitik"

Nye Borgerliges økonomiske politik kan koges ned til fem punkter:

• Staten skal være mindre 

• Skatterne skal være lavere

• Reglerne skal være enklere 

• Lovene skal være færre

• Og danskerne rigere og friere

Men for at forstå hvorfor, skal jeg have lejlighed til at forklare lidt mere.

Medierne ynder at skelne mellem værdipolitik på den ene side, i Danmark forstået som udlændingepolitik, og økonomisk politik på den anden side, som i medierne næsten udelukkende handler om fordelingspolitik.

Sådan skelner vi ikke i Nye Borgerlige. For os er al politik værdipolitik.

Vores udgangspunkt er det nationale værdifællesskab som ramme om danskernes liv. Det er værdifællesskabet, der har givet os det tillidsbaserede samfund, som skabte grundlaget for, at Danmark blev et af verdens rigeste lande, allerede før velfærdsstaten fik vokseværk for 50 år siden.

Det nationale fællesskab er ikke skabt af velfærdsstaten. Fællesskabet var der først. Det er det, der har givet os styrke som folk. Velfærdsstaten er derimod i dag vokset os over hovedet, så den svækker fællesskabet og gør os fattigere og mere ufrie.

Mindre stat, mere menneske
Nye Borgerlige har et slogan, der siger 'Mindre Stat – Mere Menneske'.

Politikerne skal bestemme mindre, og vi danskere skal bestemme meget mere selv – også over vores egne penge.

Værdier som personlig frihed, den private ejendomsret, privatlivets fred, fri næring, forsamlingsfriheden og ytringsfriheden er grundlæggende værdier, som sammen med tilliden og den nationale borgerlige solidaritet mellem danskerne slipper produktive kræfter løs, som skaber velstand, jobs og fremskridt.

Den store velfærdsstat og de høje skatter har ikke gjort os rigere. Tværtimod gør høje skatter og statens formynderi og kontrol os fattigere, end vi behøvede at være.

Sådan ser man på det, når man er borgerlig, og det er vi i Nye Borgerlige.

Mere borgerlige, end man er vant til at høre i den daglige politiske debat i medierne, som aldrig handler om, hvor velstanden kommer fra, men altid om, hvem den skal fordeles på, når staten har opkrævet omkring halvdelen af velstanden i skatter og afgifter.

Nye Borgerliges økonomiske politik er værdibaseret. Den sigter mod at gøre Danmark til et mere velstående land, for det er et ansvar, der ligger på vores skuldre i hver generation.

Det skylder vi de danskere, der opbyggede vores velstående land. Det skylder vi dem, der skal komme efter.

Pengene skal bruges fornuftigt
Det er ingen sag at bruge løs af andre folks penge. Det kan mange politikere fra venstrefløjens alternative overdrev til langt hen over midten sagtens finde ud af.

Nye Borgerlige vil meget hellere tale om, hvordan vi skal styrke det nationale værdifællesskab, styrke tilliden mellem danskerne, give friheden større spillerum, få de produktive kræfter sluppet løs og lade inspiration og innovation skabe fremskridtet.

Tale produktion, værdiskabelse, tillid, frihed og velstand op.

Det vil vi, fordi det for os er de grundlæggende kendetegn ved det danske samfund. For at opnå det skal staten være mindre, skatterne skal være lavere, reglerne være enklere, og lovene færre.

Det er Nye Borgerliges vision – at give danskerne mulighed for at vække det borgerlige samfund til live, som engang før velfærdsstaten fik vokseværk, gjorde os rige, fordi vi var frie. Man kan kalde det den borgerlige værdikamp.

Pernille Vermund – Partiformand, Nye Borgerlige