Vil Djøf kæmpe imod ulighed i pensionsformuer - eller er det rent hykleri?

Screenshot fra Djøfs hjemmeside til dokumentation
Screenshot fra Djøfs hjemmeside til dokumentation

Hvis mænds og kvinder pensionsformuer skal "ligestilles" - skal djøferes og ikke-djøferes det så ikke også?

Vi spørger dem da bare ad - se spørgsmålene herunder

Lukket

Djøf har gennem "ligestillingsløftet" bundet politikere til at:

arbejde for mindre ulighed i optjeningen af pensionsformuer

som det hedder på Djøfs egen side om denne besynderlige påvirkningskampagne op til valget 2019.

Men det må vi jo så holde Djøf fast på. Og de politikere som har skrevet under på ligestillingsløftet.

Djøf gør et stort problem ud af at mænd åbenbart har en pensionsformue som er større end kvinders. Men det skyldes jo at mænd har arbejdet mere gennem livet og holdt mindre fri.

Lad os alligevel tage udgangspunkt i Djøfs tal.

Som Djøf formulerer det:

Fakta: I 2017 var mænds opsparede pensionsformue 29,8% større end kvinders.

OK. Mænd dør som regel før kvinder og så arver enken jo fra sin afdøde mænd. Og desuden; har manden en større pensionsformue end kvinden, så går den nok ofte ind i en fælles økonomi for mand og kone.

Det er måske svært at forestille sig for Djøf, men mænd giver faktisk meget til kvinder. Og mænd og kvinder er ikke antagonister som Djøfs ligestillingsløfte ellers lægger op til.

Nå, men til det egentlige. Den ulighed som Djøf tager op.

I stedet for at se på mænds pensionsformue i forhold til kvinders, så kunne det være interessant at se på djøfers pensionsformue i forhold til ikke-djøfers.

Man kunne også sammenligne den samlede pensionsformue for et typisk djøf-par med den samlede pensionsformue for et ikke-djøf-par.

Mon ikke man så ville komme frem til en ulighed i pensionsformue, som Djøf jo mener er et problem, der var betydeligt større end den vi ser mellem kvinder og mænd?

Så til Djøf:

I ligestillingsløftet problematiserer I ulighed i pensionsformuer, og I binder de politikere, som har skrevet under på jeres ligestillingsløfte, til at "arbejde for mindre ulighed i optjeningen af pensionsformuer".

Gælder dette også ulighed i pensionsformuer mellem djøfere og ikke-djøfere?

Eller er resultat-ligestilling kun noget man skal efterstræbe på kønsområdet - og her kun hvor kvinder er ringere stillet end mænd?

Yderligere: I har været så gode til at sætte tal på og fortalt os at  "I 2017 var mænds opsparede pensionsformue 29,8% større end kvinders"

Derfor to tillægs-spørgsmål:

Hvor meget større er djøfers pensionsformue i forhold til ikke-djøfers?

Hvor meget større er den samlede pensionsformue for et typisk djøf-par sammenlignet med den samlede pensionsformue for et ikke-djøf-par?

Vi skal jo finde ud af hvor den ulighed, I problematiserer, reelt ligger henne.

Jeg ser frem til svar.

Med venlig hilsen,
Lennart Kiil – Folkets Avis

Meta
Seneste ændring: 
11/12/2019 - 15:34
Udgivet i :