Gå til hovedindhold

Skats ågerkarle-forretning ?

Af Per Tendrup

Med et 'venlig hilsen' og under overskriften ”Det er tid til at udfylde oplysningsskemaet for 2018" trues skatteborgere nu med at blive pålignet et skattetillæg for hver dag besvarelsen overskrider en tidsfrist pr. 1. juli

Ved nærmere eftersyn viser det sig at sagen omfatter 132 rubrikker og punkter der skal tage stilling til, en stor del af punkterne er ukendte og som følge deraf uden mulighed for berigtigelse.

Ud over ovennævnte tidsubegrænsede skattetillæg er du ansvarlig for dine eventuelle ændringer og risikerer en bøde, hvis dine svar ikke er korrekte.

Brevet fra SKAT er uden underskrift, men de mange anonyme højtlønnede flinke medarbejdere hos Skattestyrelsen opfordre til at ringe, såfremt du ønsker en forklaring.

Det er nok de færreste der har lyst til at spilde tiden med at forsøge at komme igennem SKAT’s telefonlabyrint for at komme til at tale med en tilfældig medarbejder, uden noget ansvar, og som helt sikkert ikke ønsker at høre din mening.

Problemet kunne løses med e-mail, men den løsning er ikke velkommen hos SKAT’s ansvars-forflygtigende medarbejdere, da det jo hermed kan dokumenteres hvad der er blevet ”talt” om og med hvem. Der eksisterer ingen reel mulighed for at kontakte SKAT, alle hjemmesider er renset for e-mail adresser.

Uanset hvad skatteyderen foretager sig er resultatet tidsubegrænsede skattetillæg og/eller bøder til alle som nægter at tage ansvaret for SKAT’s uoverskuelige rod. Er dette beskatning efter sagsbehandlerens forgodtbefindende? Eller er det penge-afpresning og sabotage af skatteborgernes retssikkerhed?