Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse EU-svindel for 65 milliarder kroner – "løsningen er mere EU"

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Citathistorie: 

EU-svindel for 65 milliarder kroner – "løsningen er mere EU"

De her mennesker har slet ikke overblik over de enorme summer de kræver ind fra skatteborgerne i de forskellige lande

Arbejderen.dk har en interessant artikel om svindel i EU-regi.

I EU er omfanget af svindel så enormt at det nærmest kan virke som en uoverkommelig opgave at få sat en stopper for misbruget af skattemidler.

Alene i perioden 2002 til 2016 er der opdaget misbrug for mindst 65 milliarder kroner, og det er vel at mærke så grover former for svindel at pengene kræves tilbagebetalt. Det kommer dog næppe til at ske.

EU har en antisvindel-enhed, der går under forkortelsen OLAF. Men OLAF har kun formået at kradse 15 procent af det afslørede svindel-beløb tilbage i EU kassen.

De 65 milliarder i perioden 2002 til 2016 indbefatter endda langt fra al svindel og svig i EU. Faktisk er der tal som viser et svind på op til 45 milliarder - årligt (! !LINK)

En meget stor del af den omfattende svindel for ingen konsekvenser for svindlerne da ineffektive og langsommelige processer gør det svært at retsforfølge de involverede parter.

Det er EU's såkaldte revisionsret der i en rapport har peget på de kritisable forhold i forhold til svindel og den manglende konsekvens og ineffektive behandling fra OLAF's side.

Ikke overraskende mener EU selv at løsningen er mere kontrol.

"En reform af OLAF vil være en lakmustest for Kommissionens engagement i bekæmpelsen af svig, siger Juhan Parts, medlem af EU's revisionsret.

Han mener, at Kommissionen bør indføre et effektivt system til at forebygge, afsløre og afskrække fra svig

Günther H. Oettinger, som er EU's budgetkommissær, mener at en ny EU-anklagemyndighed som forventes på plads i 2020 er løsningen.

Tilsyneladende er det ikke faldet nogen i EU ind at pengene ville være bedst sikret mod EU-svindel hvis de helt forblev i skatteborgernes lommer i stedet for at blive indkrævet til det omsiggribende, ineffektive og uoverskuelige EU-bureaukrati.

Del EU-svindel for 65 milliarder kroner – "løsningen er mere EU"