Gå til hovedindhold

Skal vi ikke snart have en seriøs debat om kernekraft?

Af Rasmus

I sidste uge - den 15. maj - havde mit uddannelsessted KBH Syd - Amager besøg af fire politikere, som stiller op til Folketingsvalget:

Martin Henriksen (DF), Peter Hummelgaard (S), Martin Geertsen (V) og Rosa Lund (EL). Abdel Aziz Mahmoud var desuden med som ordstyrer. 

Jeg tog omkring to minutters taletid, for at høre dem, når de nu snakker klimapolitik så meget, hvorfor de dog ikke fokuserer på og sætter sig lidt ind i moderne og avanceret atomkraft. I stedet for at ævle om flyrejse-afgifter, vindmøller og solenergi, som er det rene navlepilleri.

Og ganske som forventet, så var de totalt uforberedte på spørgsmålet, og udstillede dem selv som værende dybt inkompetente til overhovedet, at kunne træffe nogen form beslutninger inden for klima og energiteknologi. Dette skyldes ganske enkelt, at de ikke har sat sig ind i teknologierne - ikke engang de teknologier, som de advokerer for (vind og sol).

For hvis de havde sat sig ind i vind- og solenergi, og de skader det forvolder, så ville de slet ikke advokere for disse såkaldte "løsninger", da det er utroligt miljøskadeligt at producere disse. Ikke nok med at der bruges giftige tung-metaller, og der skal drives massiv minedrift for overhovedet, at kunne producere vindmøller og solceller. Så er vindmølleparker og solcelle-anlæg også med til fuldstændig at udrydde flere fugle arter. De dør som følge af vingerne på vindmøllerne og fordi de bliver kogt levende af varmen, der skydes i stråler op fra solpanelerne, når de flyver henover en solcellepark. 

Jeg fangede Rosa Lund i mis-information, da hun påstod, at ingen andre i verden går forrest ift. "ren energi". Her påpegede jeg, at USA, Japan og Kina er i gang med et energikapløb om, hvem der kan gøre det mest rentabelt at udvinde uran fra verdenshavene. USA ser ud til at vinde dette kapløb, da de er ved at komme under 100 USD pr. pund uran udvundet fra havvandet. Dette vil gøre kernekraft/atomkraft 100% vedvarende på et højere plan end vind og sol, da energien vil kunne produceres konsistent og ikke være afhængig af om vinden blæser eller om solen skinner.

Dette skyldes, at der på hvilket som helst givent tidspunkt befinder sig fire milliarder tons (4.000.000.000 tons) uran i havene! Det vil være nok til at kunne forsyne ÉT TUSINDE kernekraftværker med en kapacitet på 1.000 MW i hele 100.000 år! Og det er vedvarende fordi, at havene bliver genopfyldt med uran konsistent helt naturligt fra havbundens og fastlandets sten osv. Med denne metode vil man kunne dække menneskehedens totale energiforbrug i ca. én milliard år - såfremt at menneskeheden overhovedet lever så længe.

Martin Henriksen prøvede at skyde idéen om kernekraft/atomkraft ned med skræmme-eksemplet Tjernobyl. Men der påpegede jeg, at selv prominente kernekrafts forskere i Tjernobyl kraftværkets samtid, de advarede Rusland imod farerne ved denne type reaktor. Og uanset hvad, så var der kun omkring 31-54 dødsfald som direkte årsag ved denne ulykke - hvilket er markant lavere end dødstallet for vind.

Derudover, så er der altså sket meget, som i rigtig meget, inden for kernekrafts-forskning og reaktorer. Nutidige moderne reaktorer er i praksis totalt uskadelige, og smeltet salt reaktorer (molten salt reactors) vil i teorien kunne fungere fuldstændig uden menneskelig overvågning/indblanding! Dette skyldes, at der helt automatisk bliver lukket ned, hvis noget går galt.

"Jaaamen, hvad med affaldet?" - Der er ikke noget der hedder atomaffald, det er noget fis og bruges til at skabe panik og rædsel. Uranstængerne der har været brugt i nutidige og hidtidige reaktorer, dem er der kun blevet brugt omkring 5% af - men en smeltet salt reaktor, den vil kunne udnytte 95% af en uran stang. Det vil sige, at man kan bruge yderligere 90% af de allerede opbevarede (brugte) uranstænger. Og uran opbevares allerede nu i fuldstændig sikre beholdere, som en medstuderende rigtigt nok påpegede, da dette blev bragt på banen og fylder et forsvindende lille geografisk område.

Og så fik vi slet ikke talt om thorium, som er et alternativ til uran, og som er fuldstændig ubrugeligt til brug i atomvåben, hvis der skulle forsøges slået ned på dette. Og thorium udvindes allerede ved ganske almindelig ikke-kernekrafts-brændsels-minedrift. Thorium er et af de mest almindelige grundstoffer i jordskorpen, og er allerede at finde på overfladen og et par meter nede tager koncentrationen til. Men da der ikke er blevet satset rigtigt på smeltet salt reaktorer, så er thorium fuldstændig værdiløst pt. og opbevares i kæmpe containere uden at blive brugt. Men nu da Kina, Indien og vidst nok nogle få andre lande, de er begyndt at opbygge prototyper af smeltet salt reaktorer, så skal det nok ændre sig.

Og det kan lige tilføjes, at en thorium mængde på størrelse med en skide golfbold er nok energi til at dække et helt menneskelivs energiforbrug - inklusiv bilkørsel med elbil. Hvis det overhovedet er nødvendigt med elbiler i fremtiden, da smeltet salt reaktorer i teorien og potentielt kan skaleres ned til en størrelse, der kan sidde i en bil, så hvem ved, måske er fremtidens biler slet ikke drevet af batterier, men af kernekraft/atomkraft i stedet! 

Slutteligt kan det konkluderes, at hvis politikerne i stedet for at pille sig selv og hinanden i navlerne, rent faktisk satte sig ind i tingene, ikke var berøringsangste for kernekraft og ikke baserede deres politik på frygt og rædsel, så ville energiproblemerne kunne løses inden for få årtier. Det ville være sikkert, rent og vedvarende, for slet ikke at nævne pladsbesparende - da sol og vind fylder utroligt meget rent geografisk.