Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Overformynder Frederiksen

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Overformynder Frederiksen

Skrevet af Lennart Kiil

Hun blander sig i hvem der har sex med hvem.

Hun blander sig i hvilken skole forældre sender deres børn i.

Jeg kan ikke komme på et bedre ord end 'formynderisk' når jeg skal beskrive Mette Frederiksen.

Hun har den her tendens til at blande sig i andres privatliv. At interessere sig for menneskers gøren og laden.

Det gør hende detaljeorienteret:

Så foreslår hun differentieret folkepension alt efter borgerens faglige tilhørsforhold.

Så foreslår hun differentierede priser på tobak alt efter køberens alder.

Her adskiller hun sig meget klart fra Lars Løkke.

Han er mere optaget af at opstille de overordnede rammer som så ellers skal gælde ens for alle.

Jeg har heller aldrig hørt at Lars Løkke ville blande sig i om to voksne frivilligt havde sex. Mette derimod virker nærmest besat af prostitution.

I en grad så hun ikke mener at mænd kan passe et arbejde hvis de har været ved en prostitueret:

Jeg tror ikke, at en kunde hos en prostitueret bagefter kan gå ind og undervise en skoleklasse eller dømme i en retssal eller være politiker, politimand, eller hvad han er

Men hvad ved hun egentligt om det? Hun er formynderisk og stikker næsen i andres sager.

Det kommer jo ikke hende ved –– og om en mand kan passe sit arbejde afhænger af hvor god han er til sit arbejde, ikke hvilken voksen person han har frivillig sex med.

I det hele taget har Mette en uheldig tendens til at blande sig i intime detaljer og beslutninger som burde ligge under privatlivets fred.

Det nytter simpelthen ikke, at forældre med overskudsbørn sender deres børn i privatskole

Sådan skrev hun i 2005.

Det er nu en kendt sag at hun senere sendte begge sine egne børn i privatskole. Hykleri og dobbeltmoral. Men det er ikke temaet her.

Pointen er at hun har travlt med at blande sig i andres privatliv:

Hvem de er sammen med og hvor deres børn går i skole.

Det sømmer sig ikke for en politiker at stikke næsen så dybt i andre folks private forhold.

Mette Frederiksen har også spillet ud med at flere børn skal anbringes. Denne mærkelige målsætning lancerer hun som et pejlemærke i "en tryg barndom for alle".

Jeg ved ikke med jer, men jeg er af den overbevisning at det er dårligt når en politiker har som målsætning at fjerne flere børn fra deres hjem.

Jeg mener også at det er skidt at en politiker - som ovenikøbet står til at blive statsminister - er meget formynderisk og blander sig i borgernes private forhold.

Man kan også sige en del om Lars Løkke. Men han virker ikke nær så formynderisk som Mette Frederiksen.

Nyfigne Frederiksen er formynderisk.

Og en politiker skal hverken være nyfigen eller formynderisk. For en helt central skelnen i ethvert frit samfund er den mellem det private og det politiske.

Den sondring forekommer det mig at Mette Frederiksen ikke kan eller vil acceptere.

Og så træder systemet hjemmet under fode.