Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Dansk folketingspolitiker kan gå på pension som 60-årig - samme politiker vil hæve alderen til 68 år for os andre

Skrevet af Allan Cervin

Vi hører løbende politikerne tale om, at de ældre generationer meget gerne må blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Og de samme politikere har også hævet pensionsalderen, så den nu er 66 år og løbende hæves til 68 år plus en option, hvis levealderen stiger hvert 5 år.

En dansk folketingspolitiker valgt før 2007, kan besynderligt nok gå på pension som 60-årig?

Den gennemsnitlige levealder i Danmark er 81 år (82,9 år for kvinder og 79 år for mænd).

ATP forventer at en pige født i 2018 vil blive 95,6 år og en dreng 92,4 år. 40 procent af de nyfødte piger forventes at blive 100 år og for drenge er det 29 procent.

Med andre ord bør kvinder betale mere til pension end mænd for at kunne dække den ekstra levealder!

Dette betyder at hvis du går på pension i morgen som 66-årig skal du have penge til en pensionisttilværelse på 15 år (under ovenstående gennemsnit forudsætning). Det har mange mennesker ikke!

En meget stor del af den danske befolkning har en relativ lille pensionsopsparing og eller en opsparing som ”kun” dækker dem de første 10 år som pensionist.

Hvad så med den danske såkaldte velfærdsmodel som du har betalt verdens højeste skatter og afgifter til?

Som dansk pensionist (du skal have boet i Danmark minimum 40 år, efter dit 15 leveår) vil du i dag modtage et pensionsgrundbeløb på kr. 6.327 per måned. Du kan maksimalt modtage et yderlige pensionstillæg på kr. 6.923 per måned. Dette giver et maksimal pensionsbeløb på kr. 13.250 per måned før skat!

Til sammenligning modtager en studerende SU på kr. 6.166 per måned. Og ja, vi betaler også SU til udenlandske statsborgere som modtager (for dem) gratis uddannelse i Danmark.

Hvad nu hvis du som 66-årig ikke ønsker at gå på pension?

Du får i første omgang en lille økonomisk fordel, hvis du arbejder et eller to år mere, men derefter bliver du straffet, hvorfor må guderne vide?

Det næste er den måde som stort set alle pensionsselskaber har udformet deres regler for pension, dækning og forsikring.

De modarbejder alle, der ønsker frie individuelle valg om hvornår man ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Ja, du kan godt selv bestemme om du vil blive ved med at arbejde, men det kommer til at koste dig penge og du vil gøre det uden forsikringsdækning!

Det betyder at:

  • Din pension og forsikringsdækning ved død ophører når du er fyldt 67 eller 68 år.
  • Din pension og forsikringsdækning ved tabt arbejdsevne ophører når du fylder 67 år.
  • Din pension og forsikringsdækning ved kritiske sygdomme ophører når du fylder 67 år.

Hvorfor betyder det noget?

Det betyder noget fordi ikke alle mennesker er ens, nogle vil gerne forsætte med at arbejde fordi de fx også værdsætter det sociale samvær, fordi de også ser deres arbejde som en passion eller hvad som nu motivere dem til at forsætte med at arbejde. Det betyder jo ikke, at de nødvendigvis ønsker at arbejde hverken 40, 60 eller 37 timer om ugen, nogle ønsker måske at arbejde 2-3 dage om ugen, eller 4 timer om dagen og hvorfor skal de ikke kunne det, hvis det ellers giver mening for arbejdsgiver?

Hvorfor er det, at man i det offentlige Danmark altid ved bedre end det enkelte menneske?

Hvorfor er det, at man i det offentlige Danmark skal have et uendeligt bureaukratisk lov og regelsæt som fastlåser mennesker, i stedet for at give dem frihed til egne valg og beslutninger?

Og hvorfor er det, at man i pensions- og forsikringsselskaberne vælger at gøre det samme?

For de fleste mennesker er ovenstående en væsentlig del af deres liv, for nogle (især kvinder) måske 20-25 procent af deres samlede levetid. Jeg forstår nok ikke rigtigt hvorfor folk ikke har større fokus på dette område (før det er for sent).