Gå til hovedindhold

EU-valg 2019: Svindel, humbug og pamperi for milliarder

Det er snart EP-valg.

Europa-parlamentet er en meget væsentligt magtfaktor i Europa.

Men EU er også stedet hvor man finder et massivt svind. Så stort er svindet at selv folkene i EU er blevet bekymrede over det.

Men de foretrækker nok at vi borgere ikke borer for meget i dette ømtålelige emne alligevel.

Ud over det enorme svind så er EU også stedet hvor man finder pamperi i verdensklasse. Det er her folk får mere alene i diæter, blyantspenge og andre skattefrie frynsegoder end almindelige lønmodtagere får i løn.

Det er et ømtåleligt og vigtigt emne som burde fylde mere her op til valgkampen, hvor særligt - synes jeg - Danmarks Radios dækning har været ukritisk.

DR kører jo nærmest en kampagne rettet mod unge mennesker som fortæller om alle EU's fortræffeligheder.

Men her følger listen så over ting der burde fylde meget mere i EP-valgkampen 2019. Husk at dele.

EU vurderede i 1997 at det ikke var muligt at redegøre for omkring fem procent af budgettet. Det var omtrent 45.000.000.000. Altså 45 milliarder kroner! Om året!

Og siden da er tallet med stor sandsynlighed kun blevet større.

Det er virkelig godt at en lang række udvalgte medier har fået adgang til Correctiv.org's CumEx-files om finansfolks svindel med skatteborgernes penge.

Historien om de milliard-store svindel-sager har fyldt op på DR og i Politiken den seneste tid.

Og her mener jeg virkelig fyldt!

For hvor herligt er det ikke lige for DR og Politiken at kunne cementere den populære ide om banditter i habitter?

Og ja, de findes skam. Tag ikke fejl. Der findes den økonomiske slags - og så findes der den politiske slags. Sidstnævnte får ikke nær samme opmærksomhed i benævnte medier. Men det laver Folkets Avis nu om på.

For løsningen på svindel-sagerne er nemlig ikke at give politikerne mere regulatorisk magt. Løsningen er at lade pengene blive i borgernes egne lommer.

Lad os se lidt på hvordan politikere og bureaukrater forvalter vores penge. Når de ikke sender dem direkte i armene på suspekte finansfolk:

[[{"fid":"3476","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Fra Lobbyisme i EU af Gert Tinggaard Svendsen","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Fra Lobbyisme i EU af Gert Tinggaard Svendsen","field_billede_navn[und][0][value]":"Fra Lobbyisme i EU af Gert Tinggaard Svendsen svind dokumentation","external_url":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Fra Lobbyisme i EU af Gert Tinggaard Svendsen","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Fra Lobbyisme i EU af Gert Tinggaard Svendsen","field_billede_navn[und][0][value]":"Fra Lobbyisme i EU af Gert Tinggaard Svendsen svind dokumentation","external_url":""}},"link_text":false,"attributes":{"alt":"Fra Lobbyisme i EU af Gert Tinggaard Svendsen","title":"Fra Lobbyisme i EU af Gert Tinggaard Svendsen","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

 

På ti år bliver det direkte interne svind altså 450.000.000.000 - det er 450 milliarder kroner. Læg dertil den massive fusk med støttemidler - ikke mindst i Syd- og østeuropa. Og så ved du at danske skatteydere igen tages ved næsen.

Jeg ville derfor ønske at de store medier i lige så høj grad eller bare i det hele taget ville tage fat i hvordan der i EU fuskes med vores skattemidler i betydeligt større omfang og mindst lige så systematisk som finansfolk har gjort.

Mon vi kommer til at se medierne gå EU efter i sømmene med tættekam på samme måde?

Kritik af medier og den medieskabte "virkelighed" og tendensen til at medier ukritisk hopper på en dagsorden

EU-parlamentarikere har skruet en lønpakke sammen til sig selv som er svær at hamle op med for almindelige borgere.

Som det står skrevet på EU.dk:

Vederlaget (lønnen) indgår i Parlamentets budget og fratrækkes en indkomstskat til EU og et bidrag til ulykkesforsikring, hvorefter det udbetalte beløb er på 6.710,67 euro (ca. 50.000 kr.)

Det er dog noget af en underdrivelse. For det er kun grundlønnen.

Hertil skal lægges:

  • De såkaldte "blyantspenge" - et fast tillæg til generelle udgifter.
  • De såkaldte "dagpenge"- en fast godtgørelse på 306 euro (2018-tal) pr. dag til dækning af udgifter i forbindelse arbejdet i Parlamentet.
  • Diverse godtgørelser af "rejseudgifter".
  • Og endelig pension.

Man kan sige at de har fået indrettet sig sådan at de aldrig skal bruge deres grundløn i det daglige. Det er alt sammen dækket af alle deres mange tilllæg. Så lønnen på de udbetalte 50.000 kroner er en ren bonus oveni - lige til at spare op og fyre af på tant og fjas.

Det er svært ikke at konkludere at disse folk i den grad forkæler sig selv på den almindelige europæiske borgers bekostning.

Se også videoen:

EU-parlamentarikere kan stikke 32.000 kroner skattefrit i lommen – om måneden

 

Hver EU-politiker koster skatteyderne 5 mio om året

Kildemedier

Alene til promovering af EU bruges der en million om året – per politiker.

At der bruges op imod fem millioner kroner om året per EU-parlamentariker ved vi takket være den EU-skeptiske danske EU-parlamentariker Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU.

Hun har nemlig fremlagt 1000 bilag over for Politiko på Berlingske som har en længere artikel om de nye afsløringer.

Og det er "artige sager" der kommer frem. Jeg vil nøjes med to citater fra artiklen i Berlingske:

Af bilagene fremgår det blandt andet, at Rina Ronja Kari oven i sin årlige løn på 735.000 kroner får næsten 700.000 skattefri kroner i diæter og i rejsetilskud til de i forvejen betalte rejser - uden hun skal vise ét eneste bilag, der dokumenterer, at pengene er brugt efter reglerne.

Og

Derudover får hun næsten to millioner kroner om året til at ansætte medarbejdere, og hun har haft adgang til støtte for mere end en million kroner til at promovere sit arbejde i EU.

Det er helt grotesk mange penge, når man påtænker det meget store antal parlamentarikere. Og det er jo så kun en lille del af de samlede omkostninger ved EU.

Læs for eksempel Folkets Avis' artikel her om svindet i EU:


Årligt forsvinder mindst 45.000.000.000 kroner sporløst i EU-systemet


Se også videoen med Rina Ronja Kari her:


EU-parlamentarikere kan stikke 32.000 kroner skattefrit i lommen – om måneden


Og læs endelig:


EU-pampernes løn i 2018 slår alle rekorder

EU-svindel for 65 milliarder kroner – "løsningen er mere EU"

Kildemedier
De her mennesker har slet ikke overblik over de enorme summer de kræver ind fra skatteborgerne i de forskellige lande

Arbejderen.dk har en interessant artikel om svindel i EU-regi.

I EU er omfanget af svindel så enormt at det nærmest kan virke som en uoverkommelig opgave at få sat en stopper for misbruget af skattemidler.

Alene i perioden 2002 til 2016 er der opdaget misbrug for mindst 65 milliarder kroner, og det er vel at mærke så grover former for svindel at pengene kræves tilbagebetalt. Det kommer dog næppe til at ske.

EU har en antisvindel-enhed, der går under forkortelsen OLAF. Men OLAF har kun formået at kradse 15 procent af det afslørede svindel-beløb tilbage i EU kassen.

De 65 milliarder i perioden 2002 til 2016 indbefatter endda langt fra al svindel og svig i EU. Faktisk er der tal som viser et svind på op til 45 milliarder - årligt (! !LINK)

En meget stor del af den omfattende svindel for ingen konsekvenser for svindlerne da ineffektive og langsommelige processer gør det svært at retsforfølge de involverede parter.

Det er EU's såkaldte revisionsret der i en rapport har peget på de kritisable forhold i forhold til svindel og den manglende konsekvens og ineffektive behandling fra OLAF's side.

Ikke overraskende mener EU selv at løsningen er mere kontrol.

"En reform af OLAF vil være en lakmustest for Kommissionens engagement i bekæmpelsen af svig, siger Juhan Parts, medlem af EU's revisionsret.

Han mener, at Kommissionen bør indføre et effektivt system til at forebygge, afsløre og afskrække fra svig

Günther H. Oettinger, som er EU's budgetkommissær, mener at en ny EU-anklagemyndighed som forventes på plads i 2020 er løsningen.

Tilsyneladende er det ikke faldet nogen i EU ind at pengene ville være bedst sikret mod EU-svindel hvis de helt forblev i skatteborgernes lommer i stedet for at blive indkrævet til det omsiggribende, ineffektive og uoverskuelige EU-bureaukrati.

Kom med

I mere end et årti har Lennart Kiil leveret sandhed, nuancering og perspektiv med præcision og lidenskab. Som chef og redaktør for Folkets Avis, Danmarks banebrydende borgerjournalistiske medie, har han ufortrødent gået oplysningens ærinde og trodset modstand og økonomiske vanskeligheder.

Invester i ærligt, indsigtsfuldt og originalt indhold, og stå bag en fritænker, der er kendt for kompromisløs research og frygtløs sandhedssøgning.

Bliv abonnent

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.