Få adgang til alt indhold, slip for reklamer og støt Folkets Avis!

59,-
per måned

Ikke en øre mere

Politikerne vil gerne have lønforhøjelse - flere penge vil trække mere talent til, påstår de. Men passer det?

Mens vi andre holder for og 30.000 selvstændige lever for under kontanthjælp vil politikerne gerne give sig selv en lønforhøjelse.

Argumentet, politikerne fører i felten, er naturligvis ikke, at de gerne vil have mere til sig. Det ville nok alligevel have været for mange rene ord for pengene.

Politikere er vante til at sløre deres motiver og egeninteresser. Derfor hedder det sig, at den større løn skal bruges til at sikre mere talent i dansk politik.

Men der er flere problemer ved det argument.

Det er korrekt, at alt andet lige vil højere løn tiltrække flere “ansøgere”. Men for at det skal give bedre politikere, skal det samtidig godtgøres at puljen af dygtige vil vokse mere end puljen af karrierepolitikere ved en sådan lønforhøjelse. Og det tyder intet på.

Det andet problem er, at hvis dygtige folk vitterligt kun vil tage en tjans for Danmark i et af landets vigtigste tillidshverv for pengenes skyld, så skal vi spørge os selv om vi overhovedet ønsker den slags mennesker på tinge.

Det burde være en ære at tjene det danske folk, ikke noget man kun gør, hvis man da mindst kan tjene lige så meget, som man måske gør i forvejen.

Endelig kan vi se på andre lande med højere løn til parlamentarikere, end vi har herhjemme. Går det bedre i de lande? Har de mere held med at tiltrække talent?

Grækenland og Italien er to lande med en væsentlig højere løn til parlamentarikere end vi har i Danmark.

Det går rigtigt skidt i de to lande, og det beviser jo, at en høj løn bestemt ikke er nogen garanti for kvalificerede politikere. Faktisk tyder det på, at det snarere er en omvendt tendens, der gør sig gældende.

Vi skal derfor se politikernes ønske om mere løn for præcist, hvad ønsket er. Mere til dem selv. Det er der for så vidt heller ikke noget galt i, men da politikerne lever af skatteydermidler, skal deres behov vejes op imod, hvor pengene ellers kunne gøre gavn.Politikerne ligger langt over gennemsnitsborgerens løn, hvorfor pengene uden tvivl ville gøre mere gavn, hvis de fik lov at blive hos borgerne. Politikerne skal ikke have en øre mere.

Del Ikke en øre mere