Gå til hovedindhold

Hævdede at mænd "ville ønske, de var en kvinde" - nu kalder CBS-professor kønskvoter "supereffektive"

Af Lennart
DR holder mikrofon for CBS-forskeraktivist

I mine øjne er medierne alt for lidt kritiske i forhold til forskeraktivisten Sara Louise Muhr.

Hun optræder ofte i medierne - men får sjældent modspil.

Medierne agerer mikrofonholdere i forhold til Sara Louise Muhr, som også er med i Djøfs såkaldte ligestillingskomite.

På et tidspunkt citerede Berlingske Sara Louise Muhr for følgende påstand:

Det sker ofte, at de mandlige advokater, revisorer og konsulenter, jeg interviewer, græder under interviewet og siger, at de ville ønske, at de var en kvinde, eller at de blev syge, så de kunne tage orlov.

Jeg skrev til Sara Louise Muhr og bad om dokumentation for påstanden som er ret vild. Jeg fik aldrig et svar.

Jeg skrev også til journalisten som havde lavet artiklen i Berlingske. Jeg fik heller aldrig svar fra den kant.

Så påstanden om at mænd brød grædende sammen blev aldrig nogensinde dokumenteret.

Nu er Sara Louise Muhr så ude med en ny påstand i en artikel på DR.dk:

Alle studier af forskellige typer af kvotesystemer viser, at det øger andelen af kvinder markant samtidig med, at andelen af kompetente kvinder også øges markant.

Ja, på sin vis har hun jo ret denne gang - og det er jo heldigt nok at også andelen af kompetente kvinder øges ved kvote-manøvren så :D

Men selvfølgelig er kønskvoter effektive i den forstand at de øger antallet af dem man kvoterer ind.

Det siger sig selv at hvis man reserverer 50 procent af pladserne til kvinder som før måske udgjorde 20 procent, ja så stiger antallet af kvinder - for nu udelukker man jo mænd fra at byde ind på de pladser som er reserveret til kvinder.

Hvis man reserverede 50 procent af pladserne i fængslerne til kvinder og undlod at tage flere nye mænd ind før kvoten var fyldt op med kvinder, så ville man også "effektivt" - men totalt urimeligt og idiotisk - øge antallet af kvinder i fængslerne.

At noget er "effektivt" i forhold til at opnå en bestemt fordeling, betyder bare ikke at det er smart eller retfærdigt eller gavnligt på nogen som helst anden måde end i forhold til den rent numeriske ligestilling.

Jeg har skrevet mere udførligt omkring den manglende retfærdighed og den manglende logik og skadevirkningerne ved kønskvotering her.

Et andet problem er den manglende kritiske sans hos DR. I artiklen på DR.dk får Sara Louise Muhr gentagne gange lov til at henvise til egen forskning, men der fremlægges ingen dokumentation for de påstande hun kommer med eller understøtter i den forbindelse.

I det hele taget har artiklen på DR en meget, meget kraftig bias over mod kilder som støtter op om kønskvoter. Samtidig findes denne pro-kvote bias også i brødteksten uden om citaterne. Argumenter imod levnes stort set ingen plads.

Helt klassisk for genren søges anvendelsen af kønskvoter blandt andet legitimeret gennem en påstand om at der jo allerede findes diskrimination imod kvinder og at kvoterne således blot skal kompensere for dette.

Men for det første holder logikken ikke. Hård diskrimination som kvoter kan aldrig retfærdiggøres af en påstået blød eller usynlig diskrimination.

For det andet er der også forskning som viser at kvinder foretrækkes frem for mænd, når to lige egnede kandidater søger samme stilling inden for forskning.

Det er altså ikke sådan som man ellers får indtryk af i artiklen at der entydigt er forskning som viser at kvinder diskrimineres i forhold til den slags stillinger som artiklen omhandler.

Alt i alt en tynd omgang manipulation fra DR hvor Sara Louise Muhr helt uimodsagt for lov at komme til orde og fremme sin politiske ide om kønskvoter.