Tre ting borgerlige partier bør kunne enes om for Danmarks skyld

Skrevet af Lennart Kiil

DE borgerlige partier er godt i gang med at gøre sig selv og hinanden til grin for tiden.

De store slagsmål mellem partierne har nu tilsyneladende bredt sig ind i partierne.

Selvfølgelig handler det meget om at positionere sig og udlægge rammerne for den politik som skal udmøntes over de kommende år frem til næste valg.

Set lidt på afstand af de politiske magtkampe og interne opgør kan det måske være lettere at bevare overblikket.

OG jeg vil gerne prøve at sætte fokus på de ting som burde forene borgelige partier i stedet for de punkter som adskiller dem.

Jeg ville egentligt have lavet en liste med ti punkter, men den sørgelige tilstand i det politiske landskab taget i betragtning er det nok bedst at gøre det helt simpelt og nøjes med tre.

1 – Sænk skatten markant

For det første - at skatten i Danmark er den næsthøjeste i verden, i perioder den højeste, det er en skamplet på alle borgerlige partier.

Skatten er nu så høj at det ikke bare skader den private sektor, men også det samlede skatteprovenu for det offentlige.

Det er et bevis på at partierne har svigtet deres opgave i mange, mange år. Der bør absolut kunne skabes enighed om at skatten er blevet for høj.

Og derfor burde borgerlige partier også kunne enes om at den skal sænkes til at niveau som ligger på linje med gennemsnittet i OECD.

Hvis ikke man vil være med til at sænke skatterne, så vil man jo skatterne for skatternes egen skyld. Så er man ikke borgerlig.

2 – Begræns bureaukratiet

Bureaukratiet har fået lov at vokse uhæmmet for længe og har nået et omfang hvor det gør skade både på den private virkelyst og for mange medarbejdere i det offentlige.

ET stort omfattende bureaukrati er ødelæggende for livsglæden og den produktive kreativitet i et samfund. Et bureaukrati er som en rådden dyne der suger ilten ud af værelset.

Trods det at forskellige borgerlige partier i det små har gjort en indsats for at bremse bureaukratiet, så er det vokset os over hovedet.

Derfor bør alle borgerlige og fornuftige partier gøre fælles front i dette spørgsmål og reelt for gjort noget ved det kvælende bureaukrati og den uoverstigelige lovmængde som gør livet surt for alt og alle.

3 – Fornuftig indvandring

Asyl- og indvandringspolitikken i Danmark har for længe været styret ud fra andre menneskers rettigheder og krav.

Denne politik bør gentænkes tilbundsgående, og i stedet skal der tages udgangspunkt i at fordre en indvandring som er overskudsgivende for det danske samfund og som ikke skaber en udvikling som går imod danske værdier og frisind.

I forhold til asyl skal man satse fuldt ud på at hjælpe i nærområderne. På den måde kan man hjælpe mange flere end i Danmark hvor alting er dyrt og fremmed for de tilkomne.

Borgerlige partier bør her finde sammen om det nødvendige opgør med den rettighedsbaserede indvandrer- og asylpolitik og istedet indrette adgangen spå den gavner borgerne som er i landet.

Emner: