Er Danmark ved at blive en politistat?

Skrevet af Lennart Kiil

At kalde Danmark for en politistat ville være en overdrivelse. Men selvom politiet på mange områder gør det godt, går tendensen desværre i den forkerte retning for tiden: Et langsomt skift fra retsstat til politistat.

Når Folketinget fratager den almindelige borger retten til selvforsvar og gør selv hobbyknive, peberspray og andre småting ulovlige - for slet ikke at tale om rigtige våben, samtidig med at det på den anden side opruster politiets arsenal, jamen så svinger pendulet over mod politistat. Det kan der ikke herske meget tvivl om.

I forbindelse med forskellige “vigtige” politiske arrangementer i Danmark omkring klima og andet gejl, som politikerne bruger som påskud til at flå befolkningen i skatter og afgifter, har politiet fået udvidet deres beføjelser - blandt andet lavede de “forebyggende” masseanholdelser og ransagninger, der senere blev kendt ulovlige, op til klimatopmødet COP-15 i København.

I forbindelse med dette og andre tilsvarende arrangementer fik den civile befolkning indskrænket sine rettigheder og bevægelsesfrihed. Problemet er, at den slags arrangementer altid giver politiet flere beføjelser og befolkningen færre rettigheder. Når så arrangementet er overstået bliver tingene ikke igen som før. Hver gang forskydes lidt af magten i statens favør. Og politiet har fået tilført forskellige former for magtmidler og udstyr.

På samme måde, som disse topmøder er blevet brugt til at forskyde balancen, har også terrortruslen haft denne bivirkning. Naturligvis skal terror tages endda meget alvorligt. Det indbefatter også, at man ser på, hvordan den påvirker borgernes retsstilling på længere sigt. Det går ikke at lade staten bruge den som et påskud for undertrykkelse af den hjemlige befolkning med ulovlige aflytninger og mere.

Vi har også set, at den danske stat har stået i et temmelig naivt og ukritisk ledtog med andre landes efterretningstjenester omkring en meget, meget bred og omfattende overvågning af alle civile borgere i Danmark. Samtidig har regeringen indført love, der har gjort det sværere for befolkningen at holde politikerne i ørerne. Igen er pendulet altså svunget ensidigt i den forkerte retning henimod politistat.

Læg dertil, at politiet lige så stille og roligt har ændret fokus:

I gamle dage var politiets primære opgave at beskytte borgerne og simpelthen tjene befolkningen. Der er stadig levn af denne tradition i ordet politibetjent. Politiet brugte hovedparten af ressourcerne på at bekæmpe volds- og berigelseskriminalitet. I dag er rollen, politiet udfylder, ofte snarere at assistere staten i forhold til at kradse ekstra afgifter og skatter ind i form af bøder for alverdens ligegyldige småting. I hvert fald er skiftet også her tydeligt.

De meget kontroversielle total-kontroller er desværre tydelige eksempler på, at danske borgere efterhånden nærmest anses som suspekte i udgangspunktet. Og disse besynderlige sammenblandinger af politi-arbejde og skatteindkrævning viser, politiets stadig tættere tilknytning til andre uvedkommende dele af statsapparatet og væk fra menigmand.

Endelig har vi set flere eksempler på mere eller mindre lovlige ransagninger - nogen endda uden dommerkendelse - og tvivlsomme visitationer, hvor politiet sættes ind mod hash og andet, som folk altid får fat i alligevel, når de vil have det. Igen får man opfattelsen at politiet bruger ressourcerne forkert og generer mere end de beskytter. Tankerne ledes hen mod forbudstiden i USA - og det langsomme skift fra retsstat til politistat mere end fornemmes.

Alt i alt er tendensen desværre gået den forkerte vej i mange år. Skal Danmark fremover have et politi, vi kan være glade ved, bliver vi nød til at se dette problem i øjnene og få lagt en mere traditionel kurs for politiet, hvor opgaven igen bliver at tjene folket snarere end en snæver klasse af politikere og embedsmænd.

Danmark har haft et godt politi, som har nydt bred opbakning og tillid. Lad ikke politikerne ødelægge dette, ved at reducere politiet til et magtmiddel for den herskende klasse. Politiet skal igen være folkeligt.