Her er byboernes beskidte hemmelighed

Et emne politikerne ikke vil røre med en ildtang

Skrevet af Lennart Kiil

Byboerne peger ofte fingre af landmænd.

Bønder får skylden for alt fra forurening af grundvand til belastning af klimaet og ødelæggelse af naturen.

Men byboerne vil ikke engang eje deres eget lort. Bogstaveligt talt.

For realiteten er at byboerne hvert år skyller så meget lort ud i lokummet, at der skabes omtrent 500.000 tons slam.

Og det har man ingen steder at gøre af.

Det beskidte slam - resterne af byboernes efterladenskaber - det læsser man over på landmændene. Og resten sender man ellers ned til tyskerne.

Det betyder at der dels bliver kørt slam med alverdens giftstoffer ud på markerne - fra byerne.

Dels bliver der kørt tusindvis af vognlæs by-slam til afbrænding i Tyskland. En trafik som ikke just er klimavenlig.

Mens medierne er fyldt med historier om pesticid-rester i grundvand og klimabelastning fra landbrugets fødevareproduktion, så hører vi sjovt nok sjældent om den omfattende forurening med tungmetaller og miljøfremmede stoffer som byboerne losser over på bønder og tyskere. Og derefter glemmer alt om.

Byboerne lukker øjnene og bønderne får skylden.

Men denne forurening stammer ikke fra landbruget.

Det ville klæde både politikere og byboere at droppe den nedladende tilgang til landmænd i Danmark.