Primære faneblade
Åben

Gratis

Trumps thymotiske tale lød bekendt for dem som husker Reagans ord

"I will never fail to defend America's interests"

Donald Trump holdt i går sin tale foran FN's generelforsamling.

Trump indledte med at trække linjerne op.

I politik er der to måder at tilgå verden på - ideen om de enkelte borgeres autonomi og selvregulering på den ene side og ideen om at borgerne skal styres af udvalgte bureaukrater og repæsentanter på den anden.

Det udtrykte Trump således:

"The essentiel divide that runs all around the world and throughout history is once again thrown into stark relief – it is the divide between those whose thirst for control deludes them into thinking they are destined to rule over others and those people and nation who want only to rule themselves."

Præsident Reagan sagde noget i samme stil med lidt andre ord:

"You and I are told we must choose between a left or right, but I suggest there is no such thing as a left or right. There is only an up or down. Up to man's age-old dream - the maximum of individual freedom consistent with order - or down to the ant heap of totalitarianism. Regardless of their sincerity, their humanitarian motives, those who would sacrifice freedom for security have embarked on this downward path."

Derefter understregede Trump at USA er den stærkeste nation i verden.

Han forklarede den revitalisering USA har været gennem. Både militært og økonomisk. Hvordan mange har fået en bedre levestandard i landet og at nogle grupper har lavere arbejdsløshed end på noget andet tidspunkt i landets historie.

Og gav i det hele taget en forklaring på sin politik som præsident gennem knap tre år.

Han kommer ind på forholdet mellem "patrioter" og "globalister":

"The future does not belong to globalists - the future belongs to patriots."

Han betoner privat ejendomsret og retsstaten (rule of law). Han går også i kødet på Kina, med et helt konkret eksempel.

Han giver også Irans ledere en ordentlig opsang.

Og kommer omkring socialismens og kommunismens destruktive konsekvenser i Venezuela.

Socialismen kalder Trump: "The wrecker of nations and destroyer of societies".

Trumps tale opsummerer han selv i følgende ord:

"The true good of a nation can only be pursued by those who love it"

25/9/2019
Personer: 
Donald Trump
Organisationer: 
USAFN

Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her.

Og god læselyst,
Lennart Kiil