Laver det offentlige psykologiske eksperimenter på vores børn uden vores vidende?

Skrevet af Lennart Kiil

Lægemidler skal testes massivt før de slippes løs til almen brug i befolkningen.

Men psykologiske eksperimenter kan uden videre gennemføres på vuggestue- og børnehavebørn.

Jeg taler om queerpædagogik og normkritik som sniger sig ind i de offentlige dagtilbud til børn her i landet.

Ifølge fortalerne for queerpædagogik og normkritik kan disse mentale og psykologiske metoder ændre på børnenes verdensopfattelse således at de senere vælger anderledes i forhold til job og karriere end de ellers ville have gjort.

Således er et af de argumenter, fortalerne for queerpædagogik og normkritik tager i brug for at retfærdiggøre metoderne, netop at de skal gøre op med de kønsopdelte arbejdsmarked i Danmark og "give alle lige muligheder".

Det er ikke småting man forventer af queerpædagogik og normkritik.

Men hvis queerpædagogik og normkritik vitterlig kan ændre så meget på børn at det påvirker deres jobvalg og karrieremuligheder årtier efter de udsættes for metoderne, så er det jo meget kraftige mentale og psykologiske metoder vi taler om.

Og ligesom medicin har bivirkninger, så har mentale og psykologiske metoder som sigter til at ændre børns sind det jo også. Men hvor der er streng kontrol med medicin, så har fortalerne for queerpædagogik og normkritik frit slag i det offentlige system.

Burde man ikke undersøge skadevirkninger og bivirkninger ved queerpædagogik og normkritik før man begynder at anvende den form for metoder i den pædagogiske praksis?

Hvis queerpædagogik og normkritik kan ændre på folk jobvalg og livsforløb, så kan det vel også spille ind på andre ting som partnervalg som voksne. Evnen til senere at danne stabile familierelationer – og i sidste ende fertiliteten i samfundet.

Det er ganske enkelt utroligt at queerpædagogik og normkritik på den måde slippes løs på en befolkning som ikke på mindste måde er blevet oplyst om eksperimentet eller dets mulige bivirkninger.

Det er næsten som om fortalerne for queerpædagogik og normkritik mener at børnenes forældre ikke skal tages med på råd. At forældrenes eventuelle kritik skal modarbejdes og at børnene hører under systemet og er voksklumper man kan forme uden forældrenes viden eller tilladelse.

Tænk lige lidt over hvad der sker.


Læs også: Svensk pseudo-videnskab sniger sig ind i danske vuggestuer og børnehaver