Gå til hovedindhold

Kulturministeriet er da ligeglad med kritisk journalistik

Af Lennart
Djøferne tog fusen på 24syv

Radio24syv opregnede alle deres fine journalistiske meritter.

Men den slags gør bare ikke specielt stort indtryk på djøferne i Radio- og tv-nævnet.

I deres udbud lyder det faktisk meget klart:

UDBUD AF NY PUBLIC SERVICE-RADIOKANAL PÅ DAB MED FOKUS PÅ KULTUR

Kultur er nøgleordet her. Og det flytter det journalistiske fokus fra kritik til formidling.

Præmisserne i udbuddet er således ganske klare. Det skal hovedsageligt handle om kulturformidling.

Og i pressemeddelelsen i forbindelse med offentliggørelsen af vinderen lyder det fra formand i Radio- og tv-nævnet Caroline Heide-Jørgensen:

"Når vi sammenholder de tre ansøgninger set i forhold til de tre kriterier, så er det Nævnets vurdering og beslutning, at Kulturradio Danmark A/S med radiokanalen LOUD har indsendt den ansøgning, som bedst lever op til de kriterier, der er opstillet i udbudsmaterialet."

Det, man skal fatte her, er hvordan et magt-bureaukrati fungerer.

Det er magthaverne som bestemmer kriterierne. Man kunne også kalde det præmisserne eller rammerne. Når magthaverne har sagt kulturformidling, så vil de have kulturformidling.

Det, en ansøgning så bliver målt på, er ikke hvor populær ansøgeren er blandt lyttere eller hvor dygtig ansøgeren eventuelt måtte være til kritisk journalistik.

Det, ansøgeren bliver målt på, er hvor godt ansøgeren passer ind i den skabelon magthaverne har stillet op. Man kan ikke bare pisse på præmisserne når man vil have penge af staten.

Og der var LOUD bare noget smartere og mere projektmager-agtig end Radio24syv. LOUD skabte en alliance med store etablerede kulturinstitutioner.

Og hvad kaldte konsortiet bag LOUD sig? Kulturradio Danmark A/S, såmænd.

Hermed viste LOUD at man 100 procent havde underkastet sig magthaverne præmisser.

Radio24syv ville skulle gøre vold på sig selv for at passe ind i den udstukne skabelon for udbuddet.

Enten var man ikke klar over dét - eller også stod man fast på sin identitet som vagthund af princip.

Bureaukrati og projektmageri hænger sammen. Og det handler mere om formaliteter end om faglighed.

Det har Radio24syv nu lært på den hårde måde.