Gå til hovedindhold

Politikerne vil bruge 800.000.000.000 kroner på at sænke temperaturen 0,0001 grad

Af Lennart
Overbudspolitik på klimaspørgsmålet

Spørgsmålet om klima fylder meget i dansk politik. Fornuften fylder noget mindre.

For hvor meget kan Danmark egentligt ændre på klimaet ved at "gå forrest", "være foregangsland" eller hvordan politikerne nu får formuleret den tvivlsomme idé om at Danmark på en eller anden måde er forpligtet til at gøre mere end andre lande på området?

Sandheden er at ingen ved det med sikkerhed. Man kan lave estimater.

Estimater er noget som er langt fra vished, men bedre end rent gætteri.

Men inden vi begiver os ud i den slags, så er det måske værd at overveje hvor stor en andel af udslippet af drivhusgasser Danmark står for.

Og inden vi gør det, så lad os huske på at naturen selv udleder masser af drivhusgasser. Samtidig er den menneskeskabte udledning steget meget, meget kraftigt siden industrialiseringen.

Den væsentligste drivhusgas, når det gælder den menneskeskabte udledning, er CO2.

Danmarks menneskeskabte udledning af CO2 ligger på omkring en promille, lidt over, af den samlede menneskeskabte udledning af CO2 på verdensplan.

Politikerne vil reducere den danske udledning med 70 procent i 2030. Et mål som er enormt ambitiøst og som vil koste danskerne rigtigt mange penge.

I en kronik i Berlingske har Bjørn Lomborg under forskellige antagelser lavet en udregning som giver et bud på hvor stor effekten vil være på klimaet af den reduktion som danske politikere mener skal koste samfundet 800 mia.

Ifølge FNs klimapanel vil udledningen af ekstra 3.667 milliarder ton CO₂ lede til en temperaturstigning på mellem 0,8°C og 2,5°C, hvor forskning viser, at det mest sandsynlige tal er 1.65°C. Det betyder, at den totale reduktion fra den nye danske regerings løfter vil formindske den globale opvarmning i år 2100 med mellem 0,00006°C og 0,0002°C med den mest sandsynlige reduktion på 0,00013°C. Reduktionen er altså på mellem en femtusindedel og en tyvetusindedel af en grad med det mest realistiske på lidt under en titusindedel af en grad om 80 år.

Den slags udregninger beror naturligvis altid på usikkerheder, men sikkert er det at den endelige påvirkning på temperaturen af de ekstremt dyre klimatiltag i Danmark vil være stort set ubetydelig.

Politikerne har besluttet sig for at smide 800.000.000.000 kroner ud i den blå luft.

Kom med

I mere end et årti har Lennart Kiil leveret sandhed, nuancering og perspektiv med præcision og lidenskab. Som chef og redaktør for Folkets Avis, Danmarks banebrydende borgerjournalistiske medie, har han ufortrødent gået oplysningens ærinde og trodset modstand og økonomiske vanskeligheder.

Invester i ærligt, indsigtsfuldt og originalt indhold, og stå bag en fritænker, der er kendt for kompromisløs research og frygtløs sandhedssøgning.

Bliv abonnent

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.