Drømmen om det standardiserede menneske

Medierne bruger ordet ligestilling når de taler om nivellering og ensliggørelse

Skrevet af Lennart Kiil

Drømmen om det standardiserede menneske lever i bedste velgående.

Det atomiserede kønsløse universal-individ som uden bånd og begrænsninger diffunderer frit ud og ind af familieforhold og karriereforløb.

Sådan et standardiseret menneske kan både arbejdsgivere og det statslige system blive enige om er bedst.

For det kan sættes i funktion. Det kan flyttes rundt på. Og det er nemt erstatteligt.

En stor standardiseret talentpulje af arbejdstagere og skatteydere.

Kvinder og mænd derimod, de er besværlige. Også at de er forskellige og har brug for hinanden og må gå sammen i familier for at få børn.

Men denne drøm om det kønsløse universalindivid kan naturligvis ikke markedsføres ærligt. Man kan ikke bare sige til folk at man ønsker at udradere køn og gøre mænd og kvinder ens.

For det lyder ikke godt - fordi det ikke er godt.

Derfor bliver ideen om at gøre kvinder og mænd ens gennem medierne præsenteret som en ambition om ligestilling.

Men ligestilling - det er lighed for loven. Og det har vi allerede, med undtagelse af værnepligt som stadig kun pålægges mænd.

Det, der i virkeligheden sigtes til når der tales om "ligestilling" i pressen, er nivellering, paritet og ensliggørelse.

Nogle kalder også dette for resultatligestilling, men ensliggørelse er hvad det retteligt er.

Og forudsætningen for skabelsen af det kønsløse universalindivid er netop ensliggørelse.

For ligestilling gav jo ikke det ønskede resultat.

At man stillede kvinder og mænd lige hjalp ikke. For de valgte forskelligt. Havde forskellige prioriteter i livet.

Mænd og kvinder supplerede hinanden og fandt selv komplementerende roller.

Ligestilling var ikke nok. Der skal ensliggørelse til hvis kvinder og mænd, som eliten ønsker det, skal befries fra deres køn.

At stille kvinder og mænd lige, som man gjorde med ligestillingen, det er een ting. At gøre dem ens, som man nu ønsker, det er noget helt andet.

For at gøre kvinder og mænd ens og få dem til at vælge og prioritere ens, der bliver man nødt til at gøre vold på kønnet. På menneskets natur.

Den klarer eliten så ved at hævde at mennesket skam ikke har nogen natur. Kønnet er blot en social konstruktion som mænd har brugt til at holde kvinde nede med.

Det er fortællingen eliten præsenterer os for gennem pressen og populærkulturen.

Konstant gennem medierne belemres vi med moraliserende budskaber om hvor vigtig ligestilling er. Og i hvor høj grad den mangler at blive gennemført.

Men det er jo løgn. Vi har allerede ligestilling.

Husk på hvad du har læst her.

Ligestillingen fik vi for længe siden. Nu handler det om at udrydde kønnet.

Brug aldrig ordet ligestilling om paritet, nivellering og ensliggørelse. Det er er spille med på magthavernes løgnagtige præmisser.

På Folkets.dk møder du hverken betalingsmur eller bannerannoncer, faktisk er det ikke et kommercielt projekt - men det betyder ikke at ejeren kan leve af kærlighed og kildevand.

Giv månedligt bidrag eller engangsbeløb til Folkets.dk - så støtter du alle de frie medier på platformen.

Du kan støtte ejer og redaktør gennem formularen eller på Mobilepay 40261872