Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Alt det som ingen ser - det har mange ondt af

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Danmark har brug for en fri medieplatform Bliv sponsor nu

Alt det som ingen ser - det har mange ondt af

Kun fordi vi handlede - sammen og hver for sig - er skaden ikke større

Skrevet af Lennart Kiil

Danmark har klaret sig nogenlunde godt sammenlignet med mange andre lande i forhold til covid-19's skadevirkninger.

Og hvorfor egentligt det?

Vi skal huske på at det netop kun var fordi vi tilvalgte foranstaltninger at "det ikke blev så slemt".

Vi kan diskutere om foranstaltningerne var de rigtige, og om de kom på plads tidligt nok. Men hvis vi slet intet havde gjort, så var det blevet meget værre.

Men mon ikke en del af dem som nu siger, "se - det var jo en total overreaktion" også hører til dem som mener at SARS-2 / Covid-19 er på linje med almindelig sæsoninfluenza?

Hvad tror de mon der var sket hvis vi havde behandlet SARS-2 / Covid-19 som netop almindelig sæsoninfluenza og bare ladet den løbe løbsk gennem samfundet uden at have gjort noget for at bremse den?

Med andre ord, hvad tror de der var sket hvis vi havde behandlet SARS-2 som almindelig sæsoninfluenza?

Selv de steder, hvor det er gået slemt til, som i Norditalien, det centrale Spanien, Belgien og New York, der har man gjort en del for at bremse SARS-2 / Covid-19.

Havde man intet gjort de steder, så var det gået endnu hurtigere med spredningen og endnu flere ville være døde på endnu kortere tid.

Sagen er det at forløbet omkring corona fordrer at vi tænker på en måde som vi ikke normalt tænker ret meget på. Vi bliver nødt til at overveje kontrafaktuelt og tænke i potentialer. Det som kunne have været.

Vi bliver nødt til at tænke i eksponentiel vækst og "dynamiske effekter". I både smitsomhed R0 der påvirkes direkte af vores adfærd og beskyttelsesgrad, og CFR der afhænger af kapaciteten i sundhedsvæsenet på et givent tidspunkt – og mange andre komplekse interaktioner.

Hvis ikke man kan eller vil forholde sig til forudsigelser og kontrafaktiske overvejelser, så får man svært ved at sætte sig ind i det destruktive potentiale som SARS-2 / Covid-19 rummer.

Men desværre er der ingen garanti for at modvirke SARS-2 / Covid-19 ved alene at forstå det destruktive potentiale og sætte ind med modforanstaltninger, for hvis ikke det er de rette modforanstaltninger på det rette tidspunkt, så kommer det destruktive potentiale blot til udtryk senere og på anden vis.

Og uanset hvad så koster det.

Det er som med andre ulykker og katastrofer. Vi kan kun afbøde. Og det kræver både ofre og handling - og giver tab.

Men vi skal huske på hvad alternativet til handling er. Det er ofte endnu større tab. Også selvom vi ikke kan set det lige nu.

Del Alt det som ingen ser - det har mange ondt af