Sveriges økonomi bliver lige så hårdt ramt som Danmarks - mindst

Det er indtil videre en myte at Sverige har reddet økonomien

Skrevet af Lennart Kiil

Sverige er blevet diskuteret i hele verden de seneste uger.

Fordi Sverige valgte en slappere tilgang til corona-epidemien end andre europæiske lande.

I Sverige har man højere dødstal end i de omgivende lande.

Til gengæld, mener mange, har man skånet landets økonomi.

Men så simpelt er det ikke.

En slap tilgang til corona, som Sverige har haft, er ingen garanti for at økonomien ikke lider skade.

Lad os lave en simpel sammenligning med Danmark:

Dansk Industri vurderer at BNP kan falde med op mod 7 procent i år.

Den Internationale Valutafond (IMF) forventer at BNP i Danmark for 2020 falder med 6,5 procent. Et bud som lægger sig meget tæt fra det der kommer fra Dansk Industri.

I Sverige har nationalbanken regnet på det forventede BNP for 2020. Sveriges Riksbank giver to scenarier:

I det ene scenarie falder Sveriges BNP i 2020 med 6,9 procent.

I det andet scenarie falder Sveriges BNP i 2020 med 9,7 procent.

Det milde scenarie for Sverige ligger på niveau med de danske scenarie, mens det slemme ser betydeligt værre ud.

IMF's bud for Sverige ligger på et fald på 6,8 procent.

Så indtil videre ser der ikke ud til at være meget belæg for den ofte hørte påstand om at Sverige skulle stå stærkere økonomisk på grund af den slappere tilgang til corona-epidemien.

IMF har også lavet forudsigelser for hvordan BNP skumper i andre lande:

Tyskland ligger på niveau med Danmark, Storbritannien ligger en anelse over med 7 procent fald. Spanien og Italien ligger en til to procent over.

Alle forudsigelser skal alle tages med stort forbehold. Men indtil videre er der ikke meget som tyder på at Sverige skulle forbigå den økonomiske krise som rammer de øvrige lande i Europa.