Amerikanske psykologer: Dansk er et sexistisk sprog

Af Lennart, 10. august, 2020
Kildemedier
Det er sprogets skyld at kvinder ikke vælger naturvidenskabelige fag - mener psykologer

"Rekonstruktionen" af den vestlige civilisation er stadig undervejs.

Man censurerer bøger, man piller statuer ned. Man omskriver historien.

Og nu er turen så kommet til børnebøgerne, som angiveligt afgør hvilket job eller uddannelse mænd og kvinder vælger som voksne.

Det er i hvert fald tesen som amerikanske psykologer fra Carnegie Mellon University folder ud i et forskningsprojekt hvis resultater er offentliggjort i det meget ansete tidsskrift Nature.

Det er reelligestilling.dk som bringer historien i Danmark, en historie som også har været fremme i adskillige engelsksprogede medier andre steder i verden.

Historien har en særlig dansk vinkel da forskerne kommer frem til at dansk er det mest sexistiske sprog af de undersøgte sprog i forskningsprojektet.

Forskerne håber på at resultaterne kan bruges til at rense sproget for såkaldte kønnede konnotationer.

Ideen er at man ved at tømme sproget for bestemte betydninger også kan omforme mennesket efter et politisk ideal hvor der ikke længere er nogen forskelle på kvinder og mænd – så begge køn vælger de samme jobs og uddannelser.

Hvis for eksempel den "sexisme" som man mener at have afdækket i børnebøger bortcensureres, så vil børn ikke blive programmeret af disse tekster til at foretrække bestemte fag, og så vil kønsforskelle i job- og uddannelsesvalg bortfalde elle minimeres.

Det er den temmelig naive tanke, som man nok skal være enten sprogforsker eller psykolog eller ideolog for at tillægge så stor betydning som visse miljøer gør.

Det er med andre ord klassisk socialkonstruktivisme (det er næsten al socialpsykologi i dag) med et lingvistisk twist.

Psykologerne mener således at man skal omskrive for eksempel børnebøger sådan at de bedre bidrager til denne politiske bestemte mennesketype - det kønsfrie universalindivid.

Hvis man kan ændre sproget, så kan man også ændre menneskers valg. Nogle ville kalde det som psykologerne har gang i for helt bevidst manipulation.

I et sprog som det danske kan det for eksempel være at ordet mand for ofte optræder tæt på ord som arbejde eller ordet kvinde for ofte optræder tæt på ordet familie.

Det er denne lidt løse sammenhæng mellem ord som forskerne har undersøgt i et stort datasæt.

Endvidere har de set på om der i lande med sprog hvor bestemte ord ofte optræder tæt på hinanden også stærkere stereotyper, i det her tilfælde opfattelser af køn, end i andre lande.

Det kommer de frem til at der er.

Der er således en sammenhæng mellem sproget beskaffenhed og de "stereotyper" som folk i et givet land har om job og uddannelse. Psykologerne påviser dog ingen kausal sammenhæng.

Så det kan sagtens være at sproget blot afspejler en dybere biologisk og praktisk realitet, i modsætning til rekonstruktivisternes foretrukne tese om at det omvendt er sproget som skaber realiteterne.

I virkeligheden er det nok sådan at tingene går mest i retning af at sproget afspejler realiteterne og i langt svagere grad "skaber" dem.

Den socialdeterministiske tanke om at mennesket er en viljeløs blank tavle som programmeres af det omgivende samfunds sprog er både politisk suspekt og ude af trit med både praktisk erfaring og mere solid videnskab end den de to psykologer har præsenteret os for.

Men naturligvis hverken skal eller kan det udelukkes at sproget i en hvis grad påvirker vores opfattelse og valg. Alt andet ville være underligt.

Det udelukker dog ingenlunde at mennesker også har iboende præferencer og en biologisk kerne som kommer før den sproglige påvirkning.

Den ene af psykologerne, Molly Lewis, bag det nye studie har længe været fortaler for en revision af børnebøger. Noget hun skriver en del om på twitter.

Der er altså tale om den form for forsker-aktivisme hvor det egentlige ærinde er en politisk forandring og man så efterfølgende finder data til at understøtte denne ambition.

Danmark topper listen

Her er listen på engelsk over de mest sexistiske sprog hvad karriere og køn angår:

 1. Danish
 2. German
 3. Norwegian
 4. Dutch
 5. Romanian
 6. English
 7. Hebrew
 8. Swedish
 9. Mandarin
 10. Persian
 11. Portuguese
 12. Hindi
 13. Italian
 14. Finnish
 15. French
 16. Korean
 17. Spanish
 18. Indonesian
 19. Arabic
 20. Japanese
 21. Croatian
 22. Turkish
 23. Filipino
 24. Polish
 25. Malay

Selve forskningsartiklen kan findes her.

Identitet

Danmarks magasin om identitetspolitik – #idpol, men også om væren og eksistens, og essens.

På FOLKETS.DK blev der skrevet om identitetspolitik længe før det blev et emne i de øvrige medier. Den tradition gør vi ære med magasinet Identitet – #idpol.

Vidste du...

...at Folkets Avis ikke har betalingsmur

...men lever af faste bidrag fra læserne

Bak op om en åben avis for alle

Støt Folkets Avis her