Her slår det kuk for ligestillingsministeren - husk lyd!

Mogens Jensen på slap line

Mogens Jensen lægger ikke fingrene imellem.

Del Her slår det kuk for ligestillingsministeren - husk lyd!