Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Stor undersøgelse: Hjemmeskoling belaster unge markant mere end børn

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Stor undersøgelse: Hjemmeskoling belaster unge markant mere end børn

Og forskerne har et godt bud på hvorfor det er tilfældet
Skrevet af Lennart Kiil

Det har ikke skortet på historier i medierne om unge mennesker som har lidt en ensom skæbne under corona-pandemien.

Omvendt har det måske mest været forældrene som er blevet anset for “ofre” når det har omhandlet de mindre børns hjemsendelser.

Nu bekræfter et stort amerikansk studie at der er noget om den opfattelse at de ældre børn og unge lider mere under hjemmeskoling end de yngre.

Ved lidt af et tilfælde var forskere, allerede lige inden pandemien brød ud, i gang med et ret stort studie af trivsel blandt de større børn og unge i hvad der cirka svarer til 8. - 9. klasse og gymnasiealderen i en dansk sammenhæng.

Forskerne undersøgte ikke mindre end 6576 større børn og unge. Undersøgelsen blev foretaget ad to omgange.

Første gang var lige inden pandemien brød ud - altså i starten af 2020. Her gik alle deltagerne i skole.

Og så undersøgte forskerne de unge igen i oktober 2020 hvor pandemien var i fuld gang.

Ved undersøgelsen i efteråret var de 6576 elever blevet splittet op i to grupper som forskerne så kunne sammenligne med hinanden.

Helt præcist fulgte 2374 studerende stadig “almindelig” undervisning på skolen ved efterårs-undersøgelsen, mens 4202 nu modtog undervisning som hjemmeskoling i stedet.

Hjemmeskoling belaster unge

Selve undersøgelsen baserede sig på spørgeskemaer som undersøgte flere forhold i de unges skoleliv. En begrænsning ved studiet er således at det alene beror på deltagernes egne opfattelser.

Forskerne kom på den baggrund af svarene fra spørgeskemaerne frem til en klar konklusion:

Hjemmeskolede unge havde det dårlige både socialt og følelsesmæssigt end deres jævnaldrende som fortsat var i skole. De følte sig oftere triste og sjældnere afslappede.

Og de hjemsendte følte også at de klarede sig dårligere i skolen. De fandt simpelthen skolearbejdet mindre interessant når det ikke forefik op skolen længere.

Men denne kedelige effekt af hjemmeskoling var klart mest udpræget blandt de ældste elever i undersøgelsen.

Blandt de yngste elever i undersøgelsen var der ingen markant forskel på trivsel blandt hjemmeskolede og så dem som var forsat i skole gennem hele perioden.

Det sociale er centralt for unge

Resultaterne giver intuitiv mening. Og forskerne kommer selv med en mulig hypotese som passer med deres data:

Efterhånden som børn bliver unge mennesker, vokser behovet for at være sammen med andre jævnaldrende - frem for at være hjemme ved mor og far.

Mon ikke forskerne har ret i det.

Der er dog lige et enkelt forhold som er værd at notere sig inden man overfører undersøgelsens resultater på danske forhold.

Undersøgelsen er lavet i USA blandt elever i high school. Det betyder noget for tolkningen af resultaterne.

For de yngste i undersøgelsen som er på første år, har ofte ikke kendt deres klassekammerater ret længe. Og de oplever måske derfor heller ikke samme afsavn som de ældre som har haft længere tid til at skabe relationer med kammeraterne i skolen.

Den slags kan muligvis forklare noget af forskellen mellem alderstrinnene hvad det sociale og følelsesmæssige angår. Men nok ikke hvad opfattelsen af skolearbejdet angår.

Undersøgelsen hedder “Students Attending School Remotely Suffer Socially, Emotionally, and Academically”.

Bag undersøgeglsen står Angela L. Duckworth, Tim Kautz, Amy Defnet, Emma Satlof-Bedrick, Sean Talamas, Benjamin Lira og Laurence Steinberg.

Kilde

Du kan selv gå i dybden med undersøgelsen her:

https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0013189X211031551

Del Stor undersøgelse: Hjemmeskoling belaster unge markant mere end børn