Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Året er 2030: Nick Hækkerup er statsminister, kontanter afskaffet og selvstændige ser man kun på museum

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Året er 2030: Nick Hækkerup er statsminister, kontanter afskaffet og selvstændige ser man kun på museum

Hvad er det for et samfund vi ønsker
Skrevet af Lennart Kiil

Året er 2030: Nick Hækkerup er statsminister, kontanter afskaffet og selvstændige ser man kun på museum

Jeg talte for nylig med en kammerat som havde gjort en interessant observation.

Han oplevede at folk som var selvstændige i erhvervsmæssig forstand også tænkte mere selvstændigt. Og agerede mere selvstændigt i det hele taget.

Og det var ikke fordi de var mere intelligente eller dygtigere generelt. Men de var mere selvstændige i deres tankegang og handlingsmønstre.

Da min egen erfaring er nogenlunde den samme, begyndte vi at tale mere om hvorfor det mon kunne være sådan.

Et bud kunne være at selvstændige er mere direkte i kontakt med virkeligheden. Lønmodtagere har en buffer i form af deres arbejdsgiver, mens selvstændige er direkte i kontakt med både deres indtjeningsgrundlag og det offentlige system.

I den forstand har selvstændige hele tiden fingeren på pulsen. De mærker ændringerne før lønmodtagerne hvor arbjedsgiveren isolerer dem delvist for små ændringer i udviklingen.

Et andet bud kunne være at selvstændige hele tiden selv står med alle beslutningerne. Igen er der en meget direkte sammenhæng mellem tanke og handling. Og konsekvens. Lønmodtagere er måske mere vante til at parere ordre.

Selvstændige bliver nødt til at tænke selv. Hele tiden. Og handle resolut.

Hvis vi har ret i noget af alt det, så må det også være sådan at når et samfund får færre selvstændige, så bliver der også færre som er tvunget til at tænke og handle selvstændigt.

På godt og ondt er selvstændige i berøring med mange ting i det daglige, hvor lønmodtagere som regel er noget mere specialiserede i deres arbejdsopgaver.

I takt med at der bliver færre selvstændige og flere lønmodtagere, vil samfundet bliver mere hierarisk i arbejdsmæssig forstand. Det er en udvikling som jeg tidligere har omtalt som Mettes Myretue.

Myretuen er en hierarkisk samfundsmodel hvor alle har en meget nøje afgrænset rolle som lønmodtager.

Når der bliver færre selvstændige så vil flere og flere interaktioner mellem borgerne også gå hen over enten store koncerner eller staten.

Denne udvikling forstærkes af faktorer som udfasningen af kontanter og den tiltagende masseovervågning.

Alt dette øger skellet mellem de forskellige lag i samfundet. Dem som planlægger og dem som adlyder.

I stedet for at kalde det en myretuemodel for samfundet, kunne man også kalde det for Kina Light.

Hvis man ser samfundet som en maskine, så er selvstændige i dag i en vis forstand uden for maskinen. Mens lønmodtagere mere er velsmurte tandhjul i den.

Der går meget tabt hvis de selvstændige forsvinder helt.