Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Flyt Grænsehandlen fra Tyskland til Danmark

Detailhandlen nær den dansk-tyske grænse er i alvorlig krise og butikker lukker på stribe, fordi op mod 1/3 af indkøbene sker syd for grænsen. I de gode gamle handelsbyer som Aabenraa og Tønder er skævhed i grænsehandlen.

Bevæger man sig rundt i den sydlige og især sydvestlige del af Sønderjylland, så ser man et samfund under afvikling, lukkede butikker og virksomheder. De unge flytter og de gamle bliver tilbage og slukker.

Det er næppe realistisk at gennemføre en hurtig generel nedsættelse af det danske moms og afgiftsniveau, der bringer danske priser på niveau med de tyske. Vi har andre skatter i Danmark, der er mindst ligeså påtrængende at få bragt ned.

Løsningen er at flytte Grænsehandlen 20 km længere nordpå. Det kan gøres ved at lave en lokal momsnedsættelse i de kommuner, der ligger ved den tyske landegrænse. Det kan gennemføres på en måde, så Statskassen ikke taber på det – og Danmark og danske forbrugere tjener på det.

Man kunne for eksempel nedsætte detailhandelsmomsen med 15% fra 25% til 10% inden for en afstand på 20 km fra Grænsen og nedsætte den med 7,5 % fra 25% til 17,5% i en afstand på 40km fra grænsen, så problemet ikke bare blev væltet over på de tilgrænsende kommuner. Gradueringen er nødvendig, hvis ikke man bare vil flytte den sønderjyske detailhandels problemer, så det blot bliver kommuner længere nord på, der får problemerne.

Der er flere måder, sådan en graduering kunne laves på. Det afgørende er, at detailpriserne ikke falder så brat som i dag, hvor prisen falder 25% blot man bevæger sig få km fra den ene side af grænsen til den anden side af grænsen.

Umiddelbart burde der ikke være noget i EU´s direktiver, der forhindrer forslaget, og administrativt kunne det også håndteres enkelt, hvis det begrænses til detailhandel med varer, der betales og afhentes på stedet.

Provenutabet ved momsnedsættelserne i grænseområdet er ikke voldsomt stort, da detailhandlen i området i dag ikke udgør over 4 % af den samlede danske detailhandel. Derfor vil statskassen kun gå glip af en del af momsen på en lille del af den samlede danske detailhandel.

Reduktionen på 15% bringer ikke priserne helt på niveau med de tyske, men den øgede omsætning i de to kommuners butikker burde gøre det muligt for både grossister og butikker at sænke avancen tilstrækkeligt, så man blev konkurrencedygtige med de tyske butikker.

Samtidig bør punktafgifterne på de varer, folk især køber i Tyskland, også reduceres en smule. Priserne skal så langt ned, at besparelsen på grænsehandelen bliver minimal.

Nedsættelsen af momsen i området ville betyde ca. 1,5 milliarder mindre i momsindtægter på den eksisterende omsætning, men det vil blive opvejet af momsindtægter på den grænsehandel, man derved flytter til Danmark. Nedsættelser af punktafgifter vil på samme måde finansieres ved, at de punktafgiftsbelagte varer købes i Danmark i stedet for i Tyskland.

10 MILLIARDER i øget detailsalg vil betyde cirka 3000 flere arbejdspladser i et i forvejen hårdt presset område.

Regnestykket for Staten vil således være, at reduktionerne af moms udlignes ved moms og afgifter på en større omsætning i Danmark. Samtidig vil Statskassen få en gevinst i form af øgede indkomstskatter fra de 3000 arbejdspladser, der formodentlig vil udgøre mindst 300 millioner kroner.

Det vigtigste er dog, at rigtig mange husholdninger ville få glæde af lavere detailhandelspriser, kun meget få, bortset fra tyskerne, vil tabe på det.

Momsnedsættelse i grænsekommunerne er næppe særligt konkurrenceforvridende, da de kunder, der primært konkurreres om, er kunder, som i forvejen er tabt til grænsehandlen.

Forslaget ligger langtfra en generel moms- og afgiftsnedsættelse nedsættelse for hele landet, jeg som liberal egentlig godt kunne tænke mig, men forslaget vil være en skattelettelse, der som minimum er selvfinansierende for Statskassen.

Det ville oven i købet kunne ændre tilbagegang til en stærk tiltrængt vækst i grænsekommunerne, uden det koster landet en krone.

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:11

Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her.

Og god læselyst,
Lennart Kiil