Tre artikler om kernekraft som enhver (politiker) bør læse

Af Lennart, 23. september, 2022
Image
El-priser udvikling
licens

Baseret på data fra Nord Pool

Længere nede i teksten får du de tre bud på gode indlæg om kernekraft, men først lige lidt om hvorfor problemet med energiforsyning er så presserende.

Den senere tids stærkt stigende og svingende energipris i Europa har afsløret et underlæggende problem med vedvarende energi i form af vindkraft og solenergi. Når gas bliver dyrt, så bliver elektricitet virkeligt dyrt på de dage hvor det ikke blæser.

Førhen kunne man fyre op for turbinerne med billig import-gas og på den måde maskere at vores egen energiforsyning var underlagt naturens luner i uholdbar grad.

Politikerne har solet sig i indbyrdes anerkendelse, om hvor langt man var nået med vedvarende energi. Men den gik ikke længere da fossile brændstoffer pludselig blev noget dyrere end vi længe har været vant til.

Eftersom Danmark er koblet sammen med Tyskland, så har vi også nemt kunne hente billig energi fra den kant af når ikke det har blæst herhjemme. Tyskland valgte dog for ikke så længe siden at nedskalere deres kernekraft, og har gennem en årrække på temmelig kortsigtet og naiv vis gjort sig mere afhængig af import af gas.

Tyskland har meget kul, men energiproduktion ad den vej skulle erstattes af et mere miljøvenligt alternativ. Her stod valget så mellem hjemlig kernekraft og import af gas fra Rusland. Desværre satsede Tyskland i den grad på den forkerte hest.

Image
Produktion af elekttricitet globalt på energiformer
licens

Grafik: Lennart Kiil, baseret på tal fra 2019

På verdensplan sker el-produktion i øvrigt stadig hovedsageligt ved afbrænding af kul. En form for energiproduktion som forurener meget og som udleder store mængder kuldioxid til atmosfæren.

De mest udviklede lande i verden bruger kernekraft til el-produktion. I modsætning til kul, er kernekraft en ren energikilde. Der sker løbende en udvikling på det område og kernekraft er i dag blevet til en bred vifte af forskellige teknologier til nærmest ethvert tænkeligt formål som har med energi at gøre.

Som det ses af grafen er vandkraft ved at komme godt med. Vandkraft er en gammel teknologi som stadig er yderst relevant i lande med store højdeforskelle. Det gælder så ikke lige for Danmark. I bredere forstand er der dog muligheder med vandkraft som er værd at undersøge nærmere.

Så er der kernekraft.

Danmark har gode forudsætninger for at drage nytte af kernekraft. Og faktisk har politikerne en pligt til at overveje de muligheder som foreligger for at skabe en stabil energiforsyning til borgere og virksomheder. Uden stabil energi lider både mennesker og virksomheder unødvendige tab som skader hele landet.

En skribent her på Folkets stillede allerede for mere end tre år siden spørgsmålet:

Det indlæg er værd at bruge tid på at læse.

Jeg har også selv beskæftiget mig en del med energipolitik. Jeg er ikke ekspert på området, men har i forbindelse med mit arbejde brugt meget tid på at forstå hovedtræk i spørgsmål om energiforsyning og miljøproblematikker. Du kan læse min anmeldelse om en bog om kernekraft her:

Af Lennart, 8. april, 2015
Brødtekst

ANMELDELSE – Niels Bohr må vende sig i sin grav. Hysteri og følelser har fortrængt rationalitet og fornuft. Det er på tide at tage en alvorlig snak om arven fra Bohr.

Og så vil jeg også henlede din opmærksomhed på et rigtigt godt indlæg af Thomas Nielsen. Han kommer godt rundt om spørgsmålet om kernekraft. Læs hans indlæg her:

Der er mange flere indlæg om kernekraft og energipolitik på Folkets, og har du selv lyst til at bidrage med noget til den offentlige debat, er du mere end velkommen.

Vidste du...

...at Folkets Avis ikke har betalingsmur

...men lever af faste bidrag fra læserne

Bak op om en åben avis for alle

Støt Folkets Avis her