·Satire og magtkritik siden 2013· 

Regnskab og tidsregnskab for Folkets Avis - februar 2023

Af Lennart, 10. marts, 2023
CASHFLOW

      ║  Feb 
════════════╬═══════
 Cash flows ║    
────────────╫───────
 bank    ║ 9.707 
────────────╫───────
      ║ 9.707 

sammensat af

 10.854 tilgode
   303 gæld
 -1.450 køb
RESULTAT

             ║  Feb 
═════════════════════════╬═══════
 Indtægter        ║    
─────────────────────────╫───────
 salg:nulmoms:abonnenter ║ 1.869 
─────────────────────────╫───────
             ║ 1.869 
═════════════════════════╬═══════
 Udgifter        ║    
─────────────────────────╫───────
 gebyrer:betalinger   ║  71 
 gebyrer:stripe     ║  15 
 køb:EU:varer      ║ 1.211 
 køb:ydelser:internet  ║  239 
─────────────────────────╫───────
             ║ 1.536 
═════════════════════════╬═══════
 Net:          ║  333 BALANCE

         ║ 2023-02-28 
══════════════════╬════════════
 Aktiver     ║      
──────────────────╫────────────
 likvider:bank  ║   9.130 
 tilgode:købsmoms ║    488 
 tilgode:stripe  ║   1.783 
──────────────────╫────────────
         ║   11.401 
══════════════════╬════════════
 Passiver     ║      
──────────────────╫────────────
 gæld:salgsmoms  ║   1.500 
 gæld:udland:moms ║    354 
──────────────────╫────────────
         ║   1.854 
══════════════════╬════════════
 Net:       ║   9.547 
TIDSREGNSKAB

h 16.00 administrativt
h 11.00  teknik
 h 3.00  bureaukrati
 h 2.00  outreach
h 15.00 redaktionelt
 h 7.00  skrive
 h 6.00  redigere
 h 2.00  pressekontakt
══════════════════════════════
h 31.00 ╭───┬─────────╮
│ 0 │ Timeløn │
│ 1 │   11 │
╰───┴─────────╯

╭───┬────────────╮
│ 0 │ Udgivelser │
│ 1 │     11 │
╰───┴────────────╯

╭───┬───────╮
│ 0 │ Score │
│ 1 │  798 │
╰───┴───────╯

╭───┬────────────╮
│ 0 │ Skribenter │
│ 1 │     4 │
╰───┴────────────╯

╭───┬────────────────────╮
│ 0 │ Profit per visning │
│ 1 │         0 │
╰───┴────────────────────╯

╭───┬──────────────────────╮
│ 0 │ Profit per udgivelse │
│ 1 │          30 │
╰───┴──────────────────────╯

╭───┬──────────────────────╮
│ 0 │ Mangfoldighedsindeks │
│ 1 │          36 │
╰───┴──────────────────────╯

Det er ikke en tilfredsstillende timeløn.

Hov 🧐 — mangler der ikke noget?

Folkets Avis har ingen betalingsmur

...og for at beskytte dit privatliv...

heller ingen reklamer

Se hvordan du støtter avisen