Gå til hovedindhold

Hvad er en mediepalette?

Af Jonatan (Humanice)

Mediepåvirkning er en uundgåelig del af den digitale tidsalder, men med det rette værktøj kan vi mindske de negative effekter af den og træffe mere informerede valg.

Lennart Kiil har leveret værdifulde råd om hvordan man undgår mediemanipulation:

Sådan modstår du mediemanipulation på nettet

Jeg vil supplere hans råd med nogle konkrete eksempler for at give et bud på hvordan disse forholdsregler kan se ud i praksis.

Eksempel på en alsidig "mediepalette"

Lad os antage at du ønsker at følge med i en opsigtsvækkende international nyhed såsom en politisk konflikt. En alsidig mediepalette kunne omfatte:

 • Lokale medier fra de involverede lande: De kan potentielt give insiderperspektiver, men pas på partiskhed.
 • Internationale nyhedsnetværk: Så som BBC, Al Jazeera, og CNN som ofte giver en mere global tilgang.
 • Kritiske og uafhængige nyhedsbaser: Såsom The Intercept, der bringer undersøgende journalistik ind i ligningen.
 • Fagblade og akademiske tidsskrifter: For dybdegående analyser og kontekst.

At rotere mellem disse forskellige kilder kan hjælpe dig med at spotte inkonsistens og bias i dækningen af de involverede parter.

Undgå ekkokammeret på sociale medier

To eksempler:

Forestil dig, at du plejer at interagere med og dele posts, der kritiserer en specifik politiker. Over tid kommer dine sociale feeds til at afspejle denne tendens, og du vil se mere indhold af samme typologi - ofte uden en kritisk modvægt.

Løsningen: Modvirk algoritmen ved aktivt at søge efter modsatrettede eller neutrale kilder og følge personer og sider der præsenterer forskellige synspunkter.

Hvis dine venner på sociale medier generelt har de samme holdninger som dig, kan du bemærke en "ekkokammer"-effekt hvor du kun ser og hører synspunkter der bekræfter dine egne.

Løsningen: Tilslut grupper eller fora med en bred vifte af perspektiver og deltag i diskussioner med åbent sind.

Hold hovedet koldt

Forestil dig at en sensationalistisk nyhed om en kendis-skandale bliver viral. Før du deler eller reagerer, bør du:

 1. Tjekke flere kilder for at validere historien.
 2. Søge primære kilder eller direkte erklæringer fra de involverede.
 3. Overveje, hvilke motiver der kunne være bag spredningen af denne historie.
 4. Afvente yderligere udvikling og opfølgning fra troværdige medier.

Når der er en "breaking news"-hændelse, kan medierne have en tendens til at rapportere først og bekræfte senere.

Løsningen: Tag dig tid til at følge historieudviklingen over flere dage, og se om medierne kommer med tilbagekaldelser eller korrektioner som svar på hastværks-journalistik.

Pas på med Confirmation Bias

Antag at du er overbevist om en bestemt økonomisk politiks effektivitet. Denne overbevisning risikerer at skærme mod ny viden.

Ind imellem bør du gå dine egne dogmer efter:

 1. Læs kritiske analyser og data, der modsiger din holdning.
 2. Lyt til eksperter både med støttende og modstridende synspunkter.
 3. Gå i dialog med velargumenterede og oplyste modparter.

Ved at følge disse råd kan du styrke din modstandskraft over for mediemanipulation og oparbejde en mere nuanceret forståelse af komplekse emner.

Husk, at det ikke handler om at eliminere bias, men om at blive bevidst om og udfordre den løbende. Og din egen indre verden har det bedst med en alsidig kost som kommer fra mange kilder.

Sektion