Gå til hovedindhold

Arbejdstilsynet afviser at oplyse om kønsfordeling af arbejdsulykker - begrundelse? Så få kvinder dør

Af Lennart
Media
Image
Arbejdstilsynet
licens

Screenshot til dokumetation

Myndighederne gør en stor indsats for at sætte fokus på problemer som rammer kvinder.

Men prøver man at kaste lys over de problemer som rammer mænd, så afvises man af myndighederne.

Det er som at slå hovedet imod en mur.

Her et absurd eksempel hvor jeg bad Arbejdstilsynet om årlig statistik for kønsfordelingen på dødsfald i arbejdsulykker.

Arbejdstilsynet svarer tilbage:

Desværre er det ikke muligt at levere en opgørelse over antal dødsulykker fordelt på køn per år, da det er vores vurdering, at der er en mulighed for at enkeltindivider kan identificeres i data. Det er fordi der er så få kvinder, der omkommer som følge af en arbejdsulykke.

Arbejdstilsynet ønsker åbenbart ikke at hjælpe med at sætte fokus på et emne som kunne redde liv. Det er jo også bare mænd det drejer sig om.

Ønsket om at holde mænd i live må vige for et imaginært hensyn til mennesker som ulykkeligvis allerede er døde. Det er simpelthen absurd.

Sektion
Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.