Borgermøde om Udrejsecentret på Sjælsmark Kaserne øgede utrygheden

Af ., 20. marts, 2015

Af Pernille Vermund og Peter Seier Christensen

Den 17. marts afholdtes et borgermøde om det nye Udrejsecenter på Sjælsmark Kaserne i Hørsholm. Det var en rystende oplevelse at overvære det.

Udrejsecentret skal huse asylansøgere, som venter på at blive udsendt fra Danmark. De består af fire grupper:

  • Asylansøgere, der har fået behandlet deres sag I Danmark og ikke har fået bevilget ophold.

  • Asylansøgere, der tidligere er registreret i et andet EU land, og derfor skal returneres dertil for at få prøvet deres sag der.

  • Personer, der er idømt udvisning som følge af alvorlig kriminalitet, men endnu ikke er udsendt.

  • Personer på tålt ophold.

Centret er placeret i det naturskønne område ved Sjælsmark kaserne. Det er placeret 1,5 km fra Sandholmlejren, og 5 km fra Hørsholm centrum, en kommune med 24.000 indbyggere. Centret er netop åbnet, og har ca. 80 beboere på nuværende tidspunkt. Det antal kan øges til maksimalt 700, og der forventes et flow på 10.000 personer gennem centret om året. Borgermødet blev afholdt som information for borgerne, og for at give disse mulighed for at få svar på de spørgsmål, de måtte have.

Mødet startede med et længere indlæg fra Udlændingestyrelsen og fra Kriminalforsorgen, som står for driften af centret. Derefter fulgte en paneldiskussion mellem tre ansatte i Udlændingestyrelsen, lederen af driften af centret fra Kriminalforsorgen, politichefen for Nordsjællands politi, en repræsentant fra Rigspolitiet, og to beboere i det berørte områder, der fungerede som talsmænd for borgerne.

I udlændingestyrelsen præsentation blev blandt andet oplyst om baggrunden for at opføre centret. Det blev slået fast, at der var tale om en politisk beslutning. Som diskussionen senere viste er det dog næppe politikerne selv, der finder på at lave et sådan center. Ideen er formentlig født i Udlændingestyrelsen. Der er tale om et helt nyt koncept. Man har ikke tidligere samlet disse grupper i et center, og som debatten afslørede, er der ikke blevet lavet en samlet risikovurdering af hvilke problemer, der kan opstå i forbindelse med sådan et center.

Placeringen i Hørsholm blev diskuteret. Der er 18 kommuner, der frivilligt har tilbudt at huse centret, men disse er blevet afvist. Det blev af Udlændingestyrelsen fremlagt som om, der var lavet en grundig evaluering af disse 18 kommuners tilbud, men debatten stillede spørgsmålstegn ved om dette er tilfældet. Sophie Løhde (V) deltog i mødet, og fortalte at hun havde oplevet svarene i Folketinget omkring dette som skiftende og uklare. Man sad tilbage med en fornemmelse af, at det på forhånd var besluttet, at centret skulle placeres på Sjælsmark Kaserne, og at behandling af de andre muligheder var proforma.

Hvorfor så placere det på Sjælsmark Kaserne? Der blev givet flere begrundelser. En var, at der var velegnede bygninger til formålet. Oprettelsen af centret har dog alligevel kostet knap 100 mio. kr. Andre begrundelser var nærmest ufrivilligt komiske. Det blev fremført, at det var en fordel at centret ligger tæt på Kastrup Lufthavn, så politiet ikke skal hente asylansøgerne til udsendelse ’helt ovre’ i Jylland. Er der ikke politi i Jylland, og kan billetten til København virkelig være afgørende?

Lederen fra kriminalforsorgen fortalte hvordan lejren er indrettet og hvordan hverdagen vil foregå. Det fremgik, at der inde i lejren opsættes hegn mellem de kriminelle og de almindelige beboere. Det indikerer, at der frygtes at kunne opstå problemer. Ikke desto mindre kan alle komme og gå som det passer dem, også de kriminelle. De kan gå ud af den port, som er placeret 20 m fra den ene beboerrepræsentants ejendom, den bekymrede mand på billedet.

Den anden beboerrepræsentant åbnede paneldiskussionen med at fortælle, at allerede på åbningsdagen havde han haft besøg af to afrikanske mænd i haven, øjensynlig i gang med at bryde ind. Han jog dem selv væk og ringede derefter til politiet. Politiet nægtede at rykke ud, og de optog kun modvilligt rapport. Dette har naturligvis skabt utryghed, og en af beboerne fortalte hvordan hun ikke har kunnet sove om natten siden.

Der lyste i det hele taget en desperation ud af beboerne, og der blev stillet mange vrede spørgsmål til myndighederne, som i høj grad valgte at glide af på dem og tale ukonkret, speciel fra Udlændingestyrelsens side. Myndighederne virkede meget defensive og man sad med en klar fornemmelse af, at de ikke er på borgernes side. En undtagelse var politichefen, som gjorde meget ud af, at fortælle at man tager bekymringerne alvorligt, opfordrede til at man skal indberette alt hvad man oplever, så de kan få et overblik over situationen, og der er planlagt et nyt møde d. 16 april, hvor man vil evaluere situationen.

Udlændingestyrelsens arrogante holdning kan illustreres ved, at kontorchefen argumenterede med at de hårde kriminelle jo endnu ikke var flyttet ind. Hvad hjælper det, når det vil ske inden for få måneder? Der var vrede tilråb fra salen om ikke at tale ned til folk. En enkelt nabo var så frustreret, at han til politichefen stillede et direkte spørgsmål om, hvilke magtmidler han må tage i anvendelse, hvis han bliver overfaldet og politiet ikke når frem i tide.

Der vil ikke blive placeret politi på centret, og der vil heller ikke være permanent tilstedeværelse af en politibil i området. Beboerne gav udtryk for at nærpoliti i området ville være tryghedsskabende. Personalet i det nye center er fængselsbetjente, men de vil ikke kunne operere uden for centret i tilfælde af, at der opstår problemer.

Udlændingestyrelsen gjorde et stort nummer ud af, at der er bevilliget 20 mio. kr. ekstra til dette center i forhold til hvad der normal gives til et asylcenter af denne størrelse. Der er dog kun bevilget 2 mio. kr. ekstra til politiet, og der er altså ikke fundet penge til at placere en eneste politibetjent permanent i området. Politichefen forklarede at politiets merudgifter i forbindelse centret overstiger 2 mio. kr., men hvilke andre aktiviteter, der derfor skal nedprioriteres ville han ikke redegøre for.

Det var med en følelse af bekymring at vi forlod mødet. Hvis det var meningen at det skulle gøre borgerne mere trygge, havde det ikke den ønskede effekt. Vi kan kun håbe på, at det ikke kommer til at gå så galt, som man kan frygte. Vi møder op til næste møde for at følge udviklingen.

Tak fordi du læste Folkets Avis

Uden betalende læsere,
kan avisen ikke eksistere.

— Lennart Kiil

Meld dig til nu