Primære faneblade

Lukket

Ligestillingsordfører vil sortliste ikke-feministiske bøger

Rasmus Horn Langhoff, der er medlem af Folketinget og ligestillingsordfører for Socialdemokratiet, arbejder for at få indført en række feministiske foranstaltninger i de bekendtgørelser, der afgør, hvilke bøger blandt andet uddannelsesinstitutionerne køber hjem.

Hvis for eksempel bøgerne indeholder det, Horn Langhoff og andre feminister opfatter som "traditionelle kønsroller", skal de blacklistes. Horn Langhoff ønsker kun, at de feministisk korrekte bøger tillades i undervisning. Han tilstræber altså en idealfremstilling, hvor der ikke er nogen forskelle på de to køn.

Bøger, der viser virkeligheden, som den er - med de faktisk forskelle på drenge og piger, mænd og kvinder - skal i fremtiden ikke være velkomne i skolerne, hvis det står til Horn Langhoff. Det er en grum form for censur fra statens side, og forhåbentligt får Horn Langhoff ikke held til at gennemføre sine planer.

Den socialdemokratiske ligestillingsordfører er meget inspireret af andre socialkonstruktivister, der mener, man kan forandre mennesket fundamentalt ved at ændre på undervisningsmateriale. Denne opfattelse står i modsætning til en videnskabelig tilgang, hvor man erkender, at der er biologiske forskelle på kønnene.

Dobbelt problematisk

Der er flere problematisk forhold her. For det første er det svært problematisk, at en politiker vil blande sig så detaljeret i skolernes indkøb. Hvilke bøger vil overhovedet kunne komme gennem nåleøjet efterhånden som der stilles flere og flere krav til at indholdet skal være politisk korrekt?

For det andet er det problematisk med en urealistisk fremstilling, hvor kønnene opmales som ens, når de reelt ikke er det. Det kan kun skabe forvirring hos børn, når den undervisning, de modtager, ikke står overens med den verden, de oplever og kender fra det virkelige liv.

Nok engang ser vi en politiker, der er på afveje og vil indføre censur og sindelagskontrol i ligestillingens navn. Nok engang ser vi en politiker, der hverken respekterer forfattere, skolernes selvbestemmelse, naturvidenskaben eller børnenes kønsidentitet.

Hvis Horn Langhoff vil fylde sit eget hjem alene med politisk korrekte bøger, så er han i sin gode ret til at gøre det. Det er derimod helt uaccaptabelt gennem lov at gøre denne indskrænkede og snævertsynede tilgang til verden gældende for landets uddannelsesinstitutioner generelt.

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
11/12/2019 - 15:36

Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her.

Og god læselyst,
Lennart Kiil