Primære faneblade
Åben

Gratis

Kære politikere!

Alt det der med tonen i dansk politik er jeg til en vis grad egentlig ret ligeglad med. Politikerne må for min skyld talt højt eller lavt, afdæmpet eller skingert, som de vil – det får dem blot til at hænge sig selv ud, når de ikke kan styre sig.

Nej, det, der interesser mig, er at få at vide, hvad de forskellige politiske partier egentlig har tænkt sig at gøre ved samfundets problemer. Og så ville det være enormt rart, hvis nogle af politikerne anvendte en af deres højt betalte spindoktorer på at formidle disse løsninger, dvs. skrive politikernes kronikker og artikler, så vi slap for nogle af de kummerlige udspil, vi rent skriftligt bliver præsenteret for. Tekster, der som et minimum saver den gren over, politikerne selv sidder på, men endnu mere sandsynligt forkludrer debatten om ellers vigtige emner.

De på Christiansborg siddende politikere gør et mindre kønt indtryk i disse dage – med de kommende politikere ser det dog lidt bedre ud.

Hvad ved vi indtil videre om partiernes planer for at hjælpe Danmark videre efter valget?

Dansk Folkeparti interesserer sig stærkt for de kommende gymnasieelever, og de vil gerne cementere den underminering, der med skolerefomen allerede har været af den danske folkeskole. Før reformen tænkte lærerne jo alligevel kun på at holde ferie hele tiden, så tanken synes at være, at de sikkert heller ikke kan finde ud af, hvem der er egnet til at gå i gymnasiet, og hvem der ikke er. Tallet 7 er valgt – måske fordi det bringer held i eventyrerne?

I den forbindelse vil den socialdemokratiske undervisningsminister gerne udtrykke sin beklagelse over, at der ikke er flere, der vælger de mere håndværksprægede uddannelser i stedet – kan det tænkes, at det er fordi, det er umuligt at få en praktikplads?

Venstre mener ikke, der kan betale sig at arbejde, fordi man kun kan få ca. 2000 kr mere ud af det om måneden. Derfor vil de skære i kontanthjælpen. Hvilket arbejde de dovne kontanthjælpsmodtagerne skulle tage, melder historien ikke noget om... nå ja, der er jo selvfølgelig muligheden for at arbejde på et gartneri i sådan ca. 80 timer om ugen, så man kan betale sine regninger. For det kan østarbejderne jo godt. De gæve mennesker.

Enhedslisten mener, at man skal udskifte forsvaret med hjemmeplejere eller vindmøller. Og nå ja, Don Quijote kæmpede jo mod dem, så det kan Putin vel også. Kom så, Rosinante!

Konservative vil gerne have, at alle får kristendomsundervisning i skolen. Her kunne jeg skrive meget om, hvorfor det er en god idé, men det ville tage en hel artikel at rette op på den skolestil, der blev publiceret i pressen om emnet.

Derudover, så vil Konservative bekæmpe Nazi-islamismen. Et prisværdigt initiativ. Men hvor og hvordan? Vil de selv drage i krig i Syrien, eller vil de tage et par af Enhedslistens vindmøller under armen og drage mod Grimhøjmoskeen?

Socialistisk Folkeparti mener, at børnene er fremtiden, så de har udtaget aktier i dem alle. Også dit barn! Men måske er det i manglende tiltro til, hvad der ellers foregår på Borgen, at de nu satser på, at fremtidige generationer vil kunne løse problemerne i stedet.

Socialdemokraterne vil gerne have, at flygtninge arbejder, når de kommer til Danmark – i et af de mange job, vi ikke har. Til gengæld vil Socialdemokraterne gerne lave nogle flere job til netop dem. Altså nogle løntilskudsjob a la dem, der er årsag til, at en masse andre job på normale vilkår er blevet nedlagt.

Liberal Alliance har fremlagt en refomplan – diplomstemplet af Finansministeriet -, men den er alle ret lorne ved at diskutere. LA var imod skolerefomen, men mener alligevel, at lærerne skal holdes ude af det der pjat med at finde ud af, om eleverne er egnede til gymnasiet. Et ”Lyt til eksperterne”, lyder det ellers fra LA – men det gælder måske kun, når det drejer sig om økonomi?

Radikale Venstre er der ingen, der ved, hvad vil – andet end at sikre sig, at det bliver sagt på politisk korrekt facon, så ingen bliver stødt. Og så skal alle betaler deres grundskyld rettidigt – for Radikale Venstre skal bruge pengene.

Alternativet vil bare gerne gøre alt anderledes – på den alternative måde. Og bæredygtigt.

Nationalpartiet stiller vist op på Vestbredden i stedet.

Kære venner, er der ikke nok nogen, der snart vil prøve at føre noget reel politik her i landet? Altså sådan noget med at komme med reelle løsningsforslag på problemerne, der gavner landet og borgerne. I ved, sådan noget med at tale til befolkningen om , hvorfor netop jeres partis udspil vil kunne løse de problemer, vi i dag står med mht. integration, flygtninge, manglende job, manglende vækst, kummerlige vilkår for ældre, alenlange ventelister i sundhedssystemet, 28 børn i skoleklasserne, manglende praktikpladser - listen er lang - i stedet for at udstille landets borgere, som skyldige i alskens ulykker.

Det ville være befriende i stedet for, at vi bestandigt hører politikerne fortælle om, hvad de andre partier har gjort eller ikke gjort – siden Svend Tveskæg erobrede England i 1013.

Og så kunne I måske svare på de spørgsmål, I bliver stillet, og ikke blot gentage jeres indøvede retoriske mummelsnak. Ja, jeg ved godt, at det er en nymodens idé, men kunne I ikke prøve? Ellers lyder alle på Tinge blot som Trine Bramsen.

Ovennævnte karakteristikker er naturligvis let karikerede og signalpolitikagtige – men det er jeres budskaber også.

.

Folkets Avis har takket være trofaste støtter hjemme her. Vil du også være med?