Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Tal lyver ikke: KU er blevet Kvindernes Universitet

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Tal lyver ikke: KU er blevet Kvindernes Universitet

Skrevet af Lennart Kiil

Københavns Universitet er Danmarks største videregående uddannelsesinstitution og har i sammenligning med for eksempel Aarhus Universitet - som er næststørst - en meget skæv kønsfordeling.

Nye studerende - fordeling på køn
Universitet Kvinder Mænd
København 60 % 40 %
Aarhus (2014) 51 % 49 %

Selvom Aarhus Universitet og landets andre brede videregående uddannelsesinstitutioner også hovedsageligt optager kvinder, så er det slet ikke i samme udprægede grad som Københavs Universitet.

På Københavs Universitet er det i altovervejende grad kvinderne, der sætter sig på studiepladserne.

På fire ud af seks fakulteter er der nu en meget klar overvægt af kvinder blandt de nyoptagne studerende på Københavns Universitet. Kun på to fakulteter - science og teologi - er der nogenlunde balance mellem kønnene.

Testosteronfrie zoner

På en række uddannelser kommer kvinderne på Københavns Universitet til at se meget langt efter mændene. På nogle fag er der ikke mindre end 12 kvinder for hver mand.

Og de fem allermest skæve studier på Københavns Universitet i forhold til køn har alle en meget klar overvægt af kvinder. Disse fem studier er:

  1. Audiologopædi - 35 kvinder og og tre mænd
  2. Tandplejer - 69 kvinder og seks mænd
  3. Veterinærmedicin - 167 kvinder og 18 mænd
  4. Folkesundhedsvidenskab - 63 kvinder og syv mænd
  5. Pædagogik - 69 kvinder og otte mænd

Måske disse uddannelser kunne slå festerne sammen med datalogi, som er en af de meget få uddannelser på Københavns Universitet med udpræget overvægt af mænd.

Fremtidens læge er en kvinde

Det er ikke alle steder på Københavns Universitet at kønsfordelingen er lige skæv. Det klart mest ubalancerede fakultet i forhold til fordelingen af mænd og kvinder er det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - officielt forkortet SUND.

På det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der blandt andet uddanner Danmarks læger på medicinstudiet, bliver der nu knap tre kvinder for hver mand blandt de nye studerende på Københavns Universitet. En lignende, måske en anelse mindre markant, tendens ses på de øvrige universiteters medicin-studier.

Den typiske nyuddannede læge er altså i dag en kvinde, og i takt med at de ældre læger pensioneres vil dette slå meget tydeligt igennem i hele lægestanden.

Nye studerende 2015
Fakultet Kvinder Mænd
SUND 933 355
HUM 1500 809
JURA 501 324
SAMF 647 462
TEOL 67 61
SCIENCE 966 1016

Som tabellen viser har også det det Humanistiske Fakultet en vældig stor overvægt af kvinder i forhold til mænd.

Det samme gælder i høj grad også både det Juridiske Fakultet og det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Sammenholdt med den kendsgerning at kvinder oftere end mænd søger ansættelse i det offentlige, må vi imødese en hær af kvindelige bureaukrater, planlæggere og projektmagere.

Kvindeuniversitetet er dagens orden

Og tallene fra Københavns Universitet for i år adskiller sig ikke nævnteværdigt fra tal fra tidligere optag de forgange år. Faktisk er der et meget tydeligt mønster. KU kan lige så godt stå for Kvindernes Universitet som for Københavns Universitet:

Tal for de sidste tre år
Årstal Kvinder Mænd
2015 4614 3027
2014 4638 2978
2013 4611 3116

Københavns Universitet optager altså konsekvent cirka 50 procent flere kvinder end mænd. Det er den nye orden.

Del Tal lyver ikke: KU er blevet Kvindernes Universitet