Undersøgelse af bias i tekster på Kvinfo.dk

Skrevet af Lennart Kiil

En omfattende undersøgelse af de artikler på Kvinfos webmagasin, der er offentliggjort efter ambitionen om at kæmpe mænds sag blev bekendtgjort fra Kvinfos side, viser, at mænds problemer ikke gives plads. Tværtimod er mønstret, at langt det meste handler om kvinder, og at kvinder har problemer. Når mænd en sjælden gang behandles på siden, er det som regel kun som tvivlsomme størrelser, der skaber problemer for sig selv og især for kvinder.

Fokus: Kvinder eller mænd?

Vi har undersøgt 50 artikler (se listen nederst) på Kvinfo. Vi er ikke gået længere tilbage end dette, da det antal svarer til det skæringspunkt, hvor Kvinfo begyndte at påstå, de også repræsenterede mænd i ligestillingsdebatten, og da det er et af de kriterier, vi vurderer Kvinfo på, ville det ikke være fair mod Kvinfo at tage artikler med fra før den periode.

Men hvordan ser det så ud - er der et ligeligt fokus på mænd og kvinder?

Ud af de 50 artikler, vi har undersøgt i alt kunne 45 siges at have et fokus på enten mænd eller kvinder. Fordelingen tager sig således ud:

Fokus på:
K(vinder) 36 artikler M(ænd) 9 artikler

Kun 20 procent af artiklerne handler altså om mænd. Grafisk ser fordelingen sådan ud:

Måske Kvinfo skulle indføre nogle kønskvoter på deres artikler. Ikke nok med at kun 20 procent af artiklerne handler om mænd; der er også ofte sådan, at når artiklerne endelig omhandler mænd er det som voldsmænd eller lignende, hvorimod kvinder ofte fremstilles som ofre for et samfund, der i følge Kvinfo fungerer på mænds præmisser.

Delkonklusion: Når Kvinfo en sjælden gang behandler den mandlige halvdel af befolkningen er fokus ikke på mænds problemer, men på mænd som problemer.

Norm: Feministisk eller traditionel

Vi har også undersøgt, hvilken norm Kvinfo plæderer for i sine artikler. Altså om de plæderer for en feministisk norm, hvor der lægges op til at kvinder bør efterligne mænd og konkurrere med disse og substantiel ligestilling er endemålet eller der plæderes for en norm, der er mere traditionel / komplementær, hvor man siger, at kønsforskelle skal erkendes og at kønnene skal supplere hinanden i stedet for at konkurrere og at de ikke nødvendigvis skal fordele sig 50 / 50 alle steder. Her fandt vi, at 46 ud af de 50 artikler kunne siges at plædere for enten den ene eller den anden position. Eller rettere, samtlige 46 artikler med en norm, plæderede for den feministiske norm. Ikke én eneste for den traditionelle:

Norm:
F(eministisk) 46 artikler T(raditionel) 0 artikler

Delkonklusion: Kvinfo plæderer gennemført og ensidigt for en feministisk orden.

Anskuelse: Venstreorienteret eller højreorienteret

Vi har endvidere undersøgt den politiske anskuelse i teksterne. Hvis kapitalismen er ond og staten anses som gangbart værktøj for kønspolitik (plæderen for kvoter og lign.) er vi ovre i det venstreorierentede, hvis der derimod er skepsis overfor staten og tiltro til, at markedet kan sikre en naturlig omend ikke altid symmetrisk kønsfordeling er vi ovre i det højreorienterede. Hvis man respekterer familiens selvstændighed og taler imod øremærket barsel er vi over i det højreorienterede, hvis man ikke respekterer privatlivets fred og vil blande sig i hvordan far og mor skal fordele barslen, er vi ovre i det venstreorienterede. Her kunne vi i lidt over halvdelen af teksterne finde en overbevisning. Samtlige disse var venstreorienterede:

Anskuelse:
V(enstreorienteret) 28 artikler H(øjreorienteret) 0 artikler

Delkonklusion: Kvinfo er gennemført venstreorienteret. Gennemført!

Tilgang: Socialkonstruktivistisk eller biologisk

Endelig har vi undersøgt om artiklerne har en biologisk eller en socialkonstruktivistisk tilgang til køn. Hvis et "patriarkat" eller "samfundet" eller "forventninger" bruges som forklaringsmodel eller underliggende tese, er vi ovre i social-konstruktion. Hvis gener og kønskromosomer og hormoner accepteres som betydelig medvirkende faktor til de mønstre, vi finder, så er vi ovre i en biologisk tilgang. Vi kunne ikke finde en eneste artikel med en biologisk tilgang. Af de 34 artikler der kunne siges at have en sådan tilgang var alle 34 socialkonstruktivistiske.

Tilgang S(ocialkonstruktivistisk) 34 artikler B(iologisk) 0 artikler

Delkonklusion: Kvinfo aner vist ikke, at der er noget, der hedder biologi.

Konklusion

Kvinfo er stærkt biased på en række punkter og lever ingenlunde op til sin postulerede målsætning om at repræsentere mænd.

Bemærkninger

Vi har kun taget artikler med i undersøgelsen og ikke de links med beskrivelse, der også findes i kvinfos webmagasin. Selvom vi ikke har dem med her i undersøgelsen, har vi også gennemgået links og tendensen er den samme som beskrevet for artiklerne.

Liste over undersøgte artikler

”Den lille forskel” på Demokrater og Republikanere | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

”Kvinder har brug for kvoter” | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved May 21, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Dejlige, dejlige kusse | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Du har smukke sko | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

En rejse ind i kvindehadet | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved May 21, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Femen: Vores bryster er vores våben | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved May 20, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Feminisme fra en (britisk) mands synsvinkel | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved May 20, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Forestillingen om en mand | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Girls giver den gas | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved May 21, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Grønne orker i World of Warcraft | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Guerillaaktion i de tyske medier | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved May 20, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Hanne Ørstavik om BEGÆR | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Har Pixar et problem med piger? | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Human A/S | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Humoristiske Mandfjols blogger om ligestilling | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved May 20, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Husmødrene satte Europas hjul i gang efter Anden Verdenskrig | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Hver fjerde professor kunne have været kvikkere | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved May 20, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Jeg kan li´ at være gammel, grim, ubegæret og uafhængig | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Jette Lundbo Levy var en sfinx | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Karen Blixen som katalysator | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Koks i kulissen | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Kontrastfyldte Kina | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Kvindelige rappere bruger kroppen som våben | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved May 21, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Kvinder og ledelse: Hvor svært kan det være? | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Kvinderne er B-holdet blandt pensionister: Er det kvindernes egen skyld? | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar... egen-skyld

Køkkenet er blevet maskulinitetens legeplads | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Lidenskab forandrer verden | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved May 20, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Ligestilling i Portugal: Godt på papiret, knap så godt i virkeligheden | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Ligestillingens nye avantgarde | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved May 20, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Lou Andreas-Salomé var meget mere end femme fatale | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Modstands-kampens blinde vinkel | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Mænd slår stadig | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Navn: Berthe Morisot. Profession: kunstmaler | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Nervekrig om bestyrelses-posterne | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Nu vil Kenyas kvinder have magt | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved May 21, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Professor Bonde: Jorden kalder! | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved May 20, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Råb op - tal pænt og sæt håret | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved May 21, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Sexslaver på Cypern | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Skal Danmark have et rent kvindefængsel? | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Spanske kvinders rolle i erobringen af Amerika er langt større end hidtil antaget | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar... stoerre-end-hidtil-antaget

Svigermor og den svage, umandige søn | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Sæden som manden – manden som sæden? | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Tikkanens kærlighedskrig er en skat i svensk litteratur | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved May 21, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Tænd for tv – kultur-revolutionen ulmer | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Valenti: Børn gør os ulykkelige! | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Verden har glemt Syriens kvinder | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Vi er den italienske dråbe | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved May 21, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Vinder eye-candy, alfahannen eller vatnissen præsidentvalget? | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Wild boys | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...

Årskrønike: Blev 2012 et godt ligestillingsår? | KVINFOs webmagasin. (n.d.). Retrieved June 1, 2013, from http://webmagasin.kvinfo.dk/ar...